Dette nettstedet anvender informasjonskapsler for å gi deg den beste brukeropplevelsen og tilby økt funksjonalitet. Les mer
Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar OneTerminal

Optimaliser prestasjonene deres hver eneste dag

Kalmar OneTerminal er en integrert automatiseringsløsning, levert av ett team, som samler Kalmars og Navis' programvaresystemer, utstyr og tjenester til sømløs utnyttelse.

Det spiller ingen rolle om dere skal automatisere et helt nytt anlegg fra bunn av eller et eksisterende anlegg, Kalmar OneTerminal vil hjelpe dere til å realisere investeringene deres raskere og sikre at ytelsen ved terminalen deres optimaliseres for både dagens og morgendagens oppgaver. Kombinert med Kalmars uovertrufne service kan dere forvente dedikert driftssupport i hele terminalens levetid.

Med en hovedkontakt, ett kjerneteam, gjør Kalmar automatisering tilgjengelig, reduserer risikoen involvert og hjelper dere med å realisere det fulle potensialet i terminalprosessene deres.

Et svar på bransjens utfordringer

Havnebransjen står foran den neste store bølgen med automatisering, og Kalmar og Navis leder an i omstillingen ved å ta tak i utfordringene som bransjen står overfor. Kalmar OneTerminal tilbyr sømløs integrering av de teknologiene som muliggjør tre terminalautomatiseringskonsepter som alle er utprøvde i felt. Det er en integrert løsning og tilnærming hvor både Kalmars og Navis' erfaring og ekspertise utnyttes i samarbeid med dere for å bidra til å realisere deres fulle potensial.

ASC-terminal

Helautomatisering fra vannkanten til landsiden muliggjøres gjennom kombinasjonene av ASC-er, AutoShuttles og truckstyring. Løsningen forbedrer driftseffektiviteten, plassutnyttelsen og energiforbruket ved å sikre forutsigbare og bærekraftige ytelser. Kombinasjonen av ASC-er og AutoShuttles er enkel å tilpasse slik at det bidrar til at dere kan opprettholde høy produktivitet på kaien og sikre at kapasiteten kan økes i perioder. Ved utvidelse av eksisterende terminaler på tidligere industritomter kan plassen som frigjøres brukes til utvidelse av stableområdet slik at det muliggjør økt inntjening fra driften. Løsningen hjelper dere til å unngå uventede avbryt som kan ha innvirkning på produktiviteten og inntjeningen.

AutoRTG-terminal

Brokraner på gummihjul (RTG-er) er det mest populære utstyret for stabling av containere i terminaler rundt om i verden, spesielt der hvor stabling i høyden og god manøverbarhet er viktige krav. For å fremme bedre førersikkerhet og effektivitet kan deres eksisterende RTG-er nå automatiseres slik at de trygt kan fjernstyres med en operatørutnyttelse på 1:3 for unntakshåndtering. AutoRTG er en veldig god løsning for både mellomstore og større terminaler. I tillegg til å automatiserer RTG-en kan dere gjøre driften enda tryggere ved å eliminere behovet for at mennesker oppholder seg i håndteringslinjen under kranen gjennom å innføre automatiserte shuttle carriers.

AutoStrad-terminal

AutoStrad-operasjoner egner seg typisk for mindre og mellomstore terminaler. Realisering av denne løsningen kan gjøres enkelt, med lav risiko og gjennomføres på relativt kort tid. Det trengs bare ett stykk utstyr for å automatisere deres kai-, stable- og landsideoperasjoner. Dere kan konvertere fra en terminal med manuelle straddlecarriers til en med automatisert straddlecarriers uten midlertidig nedgang i kapasitet og gjennomstrømning. AutoStrad navigerer etter virtuelle ruter med en nøyaktighet på ned til 2 cm, og det gir overlegen pålitelighet og fleksibilitet. I kombinasjon med muligheten til å ganske enkelt sette boksen på bakken, koble fra arbeidskretsene på kai- og oppstillingskraner, samt mulighet for å bygge bufferstabler bak kranen, gjør fleksibiliteten i teknologien at dere kommer videre. Denne intelligente teknologien gjør AutoStrad til den mest fleksible måten å realisere automatisering av terminalen deres.