Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar SmartPath

Øk effektiviteten ved terminalen deres ved hjelp av smartere tildeling av arbeidsoppgaver.

Når Kalmar SmartPath kombineres med Navis Prime Route, øker effektiviteten ved terminalen deres ved hjelp av lokaliseringsbasert tildeling av jobboppgaver. Utstyret tildeles automatisk den nærmeste arbeidsoppgaven, og dette reduserer kjøreavstander og drivstofforbruk samt sørger for at operasjonene ved terminalen utføres raskere. Og fordi tiden som går med til håndtering av containere reduseres, blir utstyret raskere tilgjengelig til å utføre neste oppgave.

Optimalisert tildeling av arbeidsoppgaver for hvert enkelt utstyr

SmartPath overfører utstyrets posisjon trådløst til terminalens driftssystem (TOS) som deretter kan optimalisere tildelingen av arbeidsoppgaver til hvert enkelt utstyr basert på hvor det befinner seg.

Dynamiske geografiske grenser, gjerder, rundt aktuelle steder og rundt utstyret benyttes til å utløse meldinger som gjør det mulig for TOS å identifisere den best egnede arbeidsoppgaven og optimalisere tildelingen basert på den nødvendige prosessflyten.

Dessuten kan man få en funksjon for automatisk trinninndeling av arbeidsoppgaver som henter opp den neste oppgaven selv uten at føreren må finne frem til den i arbeidslisten.

Enkelt sagt, betyr en mer effektiv arbeidsflyt at dere kan håndtere flere containere per time. Og fordi SmartPath bedrer håndteringsnøyaktigheten og -hastigheten, kan dere maksimere den tilgjengelige produktiviteten med utstyret deres.

 

Funksjoner og muligheter

 

Fordeler

 • Færre menneskelige feil

 • Økt utstyrstilgjengelighet

 • Reduserte transportetapper uten last når kombinert

  med Navis Prime Route

Muligheter

 • Automatisk trinndeling av arbeidsoppgaver – trucker

 • Automatisk trinndeling av arbeidsoppgaver – straddlecarriers

 • Automatisk trinndeling av arbeidsoppgaver – shuttle carriers

Funksjoner

 • "I posisjon"-hendelser for kjøretøy

 • Automatisk fremdrift for ekspedering av arbeidsoppgaver

 • Truckrelatert brukergrensesnitt

Teknologi

 • Kalmars innebygde prosessor

 • GPS, DGPS, LPR lokaliseringsteknologi

TraPac, USA

Med en kombinasjon av forskjellige automatiseringsteknologier og spesialtilpasninger basert på terminalens fysiske begrensninger, har Kalmar sikret effektiv bruk av plassen samt optimalisert kapasitet for TraPac.

Les mer

Malta Freeport

Malta Freeport Terminals investeringsprogram på 189 millioner euro har resultert i at de har styrket sin posisjon som en foretrukket omlastingshavn i Middelhavet. Havnen har satset på Kalmar SmartPath for å maksimere effektiviteten i terminalens utnyttelse av sine terminaltraktorer.

Les mer

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringsløsninger er hjertet i DP World London Gateway. Med en totalkapasitet årlig på 3,5 millioner TEU-er, satses det på automatisering for å oppnå optimal produktivitet og reduserte driftskostnader.

Les mer

DP World Brisbane

Samarbeidet mellom DP World og Kalmar har gjort Brisbane havn til en av de høyest automatiserte anleggene i verden. Automatiseringen legger til rette for en økning i terminalens årlige kapasitet fra 600 000 til 900 000 TEU-er samt forbedre kundeservicen.

Les mer