Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar SmartRail

Øk sikkerheten og effektiviteten ved å automatisere styringen av RTG-ene deres

Kalmar SmartRail er en løsning for automatisert styring av brokranen på RTG-er som øker sikkerheten og førerens yteevne.

Automatisert styring gjør at føreren kan konsentrere seg helt og fullt om å kjøre kranen og hente og plassere containere.

Den ledende løsningen for automatisert styring av RTG-er

SmartRail kombinerer DGPS-teknologi, eller alternativt laserteknologi relativ til stasjonære objekter (busbar), og innebygde sensorer for å skape en virtuell bane, og dette gir posisjonering i sanntid og svært presis styring.

Dersom RTG-en avviker fra den virtuelle banen, reduseres kjørehastigheten med 50 prosent. Dersom avviket blir for stort, stopper RTG-en automatisk. Kalmars løsning krever bare en enkelt DGPS-antenne, men sikrer likevel den nødvendige kjørepresisjonen.

Med over 700 vellykkede installasjoner globalt er SmartRail den ledende løsningen for automatisert styring av RTG-er.

Funksjoner og muligheter

Fordeler

  • Økt RTG-effektivitet

  • Redusert fare for kollisjon med stabler

  • Økt sikkerhet

Muligheter

  • Spreder med automatisk transport og heising

  • Spreder med anti-containerkollisjon

Funksjoner

  • Automatisert styring av brokran

Teknologi

  • Kalmars innebygde prosessor

  • DGPS

  • RTG-kontroll via PLC

TraPac, USA

Med en kombinasjon av forskjellige automatiseringsteknologier og spesialtilpasninger basert på terminalens fysiske begrensninger, har Kalmar sikret effektiv bruk av plassen samt optimalisert kapasitet for TraPac.

Les mer

Malta Freeport

Malta Freeport Terminals investeringsprogram på 189 millioner euro har resultert i at de har styrket sin posisjon som en foretrukket omlastingshavn i Middelhavet. Havnen har satset på Kalmar SmartPath for å maksimere effektiviteten i terminalens utnyttelse av sine terminaltraktorer.

Les mer

DP World London Gateway

Kalmars automatiseringsløsninger er hjertet i DP World London Gateway. Med en totalkapasitet årlig på 3,5 millioner TEU-er, satses det på automatisering for å oppnå optimal produktivitet og reduserte driftskostnader.

Les mer

DP World Brisbane

Samarbeidet mellom DP World og Kalmar har gjort Brisbane havn til en av de høyest automatiserte anleggene i verden. Automatiseringen legger til rette for en økning i terminalens årlige kapasitet fra 600 000 til 900 000 TEU-er samt forbedre kundeservicen.

Les mer