Kontakt oss
Kontakt oss

ASC-terminal

Stable opp plasseffektiviteten

Automatiserte stablekraner sørger for høyest mulig kapasitet og stabletetthet. ASC-terminalen optimaliserer gjennomstrømningen og plassutnyttelsen. Når mat benytter Kalmar AutoShuttle™ til mating, kan stableområdet også gjøres mindre slik at terminalen deres blir så plasseffektiv som mulig. For terminaler som bygger opp fra bunnen av vil det reduserte plassbehovet resultere i betydelige besparelser i kapitalkostnadene både når det gjelder kjøp av tomt og bygging av terminalen. Alternativt, og ved utvidelse av eksisterende terminaler på tidligere industritomter, kan plassen som frigjøres brukes til utvidelse av stableområdet slik at det muliggjør økt inntjening fra driften.

Økt produktivitet og sikkerhet 

En kombinasjon av automatiserte stablekraner (ASC-er) og automatiserte shuttle carriers hjelper dere med å opprettholde høy produktivitet ved kai samtidig med at det sikrest den høyeste sikkerhetsstandarden og samsvar med regelverk for sjøtransport. I tillegg til å redusere potensialet for menneskelige feil og øke sikkerheten, hjelper automatisering dere med å unngå uforutsette avbrudd som går utover produktiviteten og inntjeningen.

ASC-er benyttes typisk ved større terminaler hvor gjennomstrømningen og stablingstettheten er viktige indikatorer for yteevnen. Men de kan også være en kostnadseffektiv løsning på sikt for mellomstore terminaler.

Automatisert truckhåndtering gjør det mulig å betjene vogntog direkte ved ASC-ens omstablingsområde, noe som eliminerer behovet for mellomtransport på landsiden og dermed øker sikkerheten og effektiviteten og reduserer kostnadene ytterligere.

Kalmar er en pioner innen stableautomatikk, og har vært først ute med en rekke lanseringer:

  • De første automatiserte stablekranene, ved anlegget til European Container Terminals i Nederland

  • Det første konseptet med tre stablekraner, for HHLA i Hamburg, Tyskland

  • De første halvautomatiske straddlecarrierene, ved London Gateway, Storbritannia

  • Den første hybridterminalen, ved TraPac, Los Angeles, USA

 

Konvertering av eksisterende terminal

Selv om det er enklere å automatisere en terminal ved å bygge den opp fra bunnen av, er det fullt mulig å konvertere eksisterende – eller en utvidelse av eksisterende – terminaler til del- eller fullautomatiserte.

Les mer