Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar SmartPort automatisering

Kalmars SmartPort-løsninger fremmer større effektivitet gjennom prosess, som gir lavere totale driftskostnader, økt sikkerhet og bedre utstyrstilgjengelighet. Automatisering gjør dessuten driften deres mer konsistent, forutsigbar og pålitelig. Som en foregangsbedrift innen havneautomatisering, tilbyr Kalmar et bredt spekter av løsninger, inkludert prosessautomatisering og automatiserte containerhåndteringssystemer.

Det rette valget for enhver terminaltype 

Med Kalmar SmartPort velger dere ikke feil. Våre integrerte prosessautomatiseringsløsninger imøtekommer behovene ved alle typer terminaler. Uavhengig av om dere bygger opp driften fra bunnen av ved en ny terminal eller introduserer automatisering ved en eksisterende terminal, så kan SmartPort hjelpe dere.

Kalmars prosessautomatiseringsløsninger henter inn data ved første mulighet og gjør de tilgjengelige p til rett tid. Når dere optimaliserer informasjonsflyten og eliminerer menneskelig input og tilhørende feil, resulterer de få sekundene dere sparer på hver eneste flytting i betydelig besparelser på årsbasis, med mulighet for at investeringen betaler på under ett år.

Prosessautomatiseringsløsninger kan øke effektiviteten ved terminaler som har både manuelle eller automatiske operasjoner. Når dere velger Kalmar velger dere den innovatøren som har størst tillit i bransjen. Vi var de første som introduserte automatiserte stablekraner (Europe Combined Terminal, Rotterdam, 1991), automatiserte straddlecarriers (Patrick Terminal, Brisbane, 2005) og automatiserte RTG-er (Oslo havn, 2014).

Kalmar SmartPort gir dere fleksibilitet til å velge de produktene og tjenestene som passer best til deres driftsmessige behov.

Kalmar SmartTrucks 

Identifiserer og sporer automatisk truckbevegelses rundt om i anlegget for økt sikkerhet, trygghet samt smidigere og mer effektiv flyt.

Kalmar SmartQuay

Øker sikkerheten og effektiviteten ved drifting av kjøretøy gjennom å gjenkjenne og registrere hver container som full eller tom.

Kalmar SmartLane 

Registrerer automatisk containere ved terminalens inngangsporter slik at dere kan redusere den gjennomsnittlige omløpstiden for truckene.

Kalmar SmartFleet

Fjernovervåker utstyret deres slik at dere kan øke tilgjengeligheten og derigjennom oppnå optimal utstyrseffektivitet til enhver tid.

Kalmar SmartLift

Øker produktiviteten til RTG-førere samt systemeffektiviteten ved hjelp av automatisering av overføringen mellom RTG-er og terminaltraktorer eller -trucker.

Kalmar SmartStack

Ved hjelp av automatisert rapportering av beholdningslister i sanntid trenger dere aldri mer kaste bort tid på å lete etter containerne deres.

Kalmar SmartPath

Øker utnyttelsesgraden for utstyret deres gjennom plasseringsavhengig ordretildeling som sikrer bruk av rett utstyr til hver enkelt oppgave.

Kalmar SmartRail

Øker sikkerheten og bedrer bevegelsen for RTG-ene deres samt den totale førerytelsen gjennom automatisert styring av brokranene.