Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar TLS

Hjernen bak automatiseringen

Nøkkelen til å realisere det fulle potensialet i automatiseringsløsningen deres er å sørge for at det automatiserte utstyret og terminaldriftssystemet (TOS) fungerer godt sammen og at de kan håndtere unntakene som er typiske for deres operasjoner. Kalmars utstyrskontrollsystem TLS står for planlegging, uting og utføring av automatiserte operasjoner basert på ordre fra TOS.

Intelligent brukergrensesnitt 

Som det mest fleksible og hyppigst brukte utstyrskontrollsystemet, sikrer den felles automatiseringsplattformen TLS det samme grensesnittet for alt automatisert utstyr fra Kalmar. TLS integrerer deres automatiserte utstyr, prosessautomatiseringsløsninger og -tilgangskontroll, sikkerhet og feilovervåkningssystemer. TLS er forhåndsintegrert med Navis N4 og utstyr fra Kalmar, men støtter alle typer TOS og ale typer utstyr uansett merke. Forhåndsintegreringen sikrer produktivitet og ytelse fra dag 1.

Kalmars utstyrskontrollsystem TLS står for planlegging, ruting og utføring av automatiserte operasjoner basert på ordre fra TOS. TLS styrer og overvåker både hele maskinparken deres under ett samt individuelle maskiner for å oppnå maksimal utnyttelse av utstyret. TLS planlegger og utfører flytting av utstyret basert på containerbevegelsene mottatt fra TOS samt sin kunnskap om posisjonering og status for hver enkelt maskin. TLS engasjerer deretter den best egnede maskinen til hver oppgave. Systemet beregner tid og rekkefølge for levering innenfor begrensningene i deres arbeidsflyt ved skip-til-kai.

TLS kombinerer de avanserte teknologiene fra Kalmars og Ascianos terminallogistikksystemer. Den har vært i bruk ved forskjellige terminaler over hele verden helt siden 2000, hvor den fungerer med alle typer utstyr, inkludert automatiske stablekraner, AutoShuttles, AutoStrads, automatiserte guidede kjøretøyer samt skip-til-kai-kraner og brokraner på gummihjul. TLS er først ute med brukergrensesnitt med 3D, noe som gir førerne bedre oversikt over operasjonene og samtidig reduserer behovet for opplæringstid.