Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar utstyrsautomatisering

Det økte volumet med containertrafikk, større skip og presset om å redusere ligge- og oppbevaringstider gjør det tvingende nødvendig å øke effektiviteten. Kort fortalt må dere håndtere flere containere på kortere tid og mindre område, og alt dette samtidig med at dere må oppfylle stadig strengere miljøkrav. Når dere i tillegg må forholde dere til presset om å optimalisere sikkerheten og redusere kostnadene, er automatisering den naturlige løsningen.

Økningen i produktivitet som man oppnår med automatisering reduserer driftskostnadene samtidig med at det bygger et solid fundament for fremtidig vekst. Med automatisering er dere klar for morgendagen allerede i dag.

Pådriver for innovasjon innen automatisering

Automatisering sikrer konsistent, forutsigbar og pålitelig ytelse. Dette gjør igjen at deres planlegging og betjeningen av skip blir pålitelig – og terminalen får et konkurransemessig fortrinn som styrker virksomheten.

Vi var de første som introduserte automatiske stablekraner, i 1990 ved anlegget til European Container Terminals i Nederland, og vi lanserte den første automatiske portaltrucken i Hoogovens i Nederland i 1993. Vi er fortsatt ledende i bransjen innen løsninger for automatisering av utstyr i det nye millenniet og leverte den første automatiserte portaltruckterminalen i Brisbane, Australia i 2005 og det første automatiserte systemet med tre stablekraner til HHLA i Hamburg, Tyskland i 2009.

Vi har dessuten realisert et opplegg for hybridterminal ved TraPac-terminalen i Los Angeles, USA i 2014, og introduserte den mest avanserte RTG-terminalen til dags dato i Oslo, Norge i 2015.

Automatisert portaltruckterminal

Når det kun trengs én type utstyr for å automatisere deres kai-, stable- og landsideoperasjoner, kan det å realisere en automatisert portaltruckterminal være enkelt, ha lav risiko og kunne gjennomføres innenfor en relativt kort tidsramme.

ASC-terminal

Automatiserte stablekraner sørger for høyest mulig kapasitet og stabletetthet. ASC-terminalen optimaliserer gjennomstrømningen og plassutnyttelsen.

AutoRTG-terminal

Brokraner på gummihjul (RTG-er) er det mest populære utstyrsvalget for stabling av containere i terminaler rundt om i verden, spesielt der hvor stabling i høyden og god manøvrerbarhet er viktige krav.

Konvertering av eksisterende terminal

Selv om det er enklere å automatisere en terminal ved å bygge den opp fra bunnen av, er det fullt mulig å konvertere eksisterende – eller en utvidelse av eksisterende – terminaler til del- eller fullautomatiserte.  

Patrick Brisbane, Australia

Automatisering er den viktigste konkurransefordelen for Patricks containerterminal ved havnen i Brisbane, Australia.

Les mer

HHLA, CTB, Tyskland

Den eldste og største containerterminalen i Hamburg beholder sin lederposisjon ved å doble kapasiteten uten å kreve mer plass.

Les mer

Europe Container Terminals (ECT)

European Container Terminals har 13 Kalmar reachstackers fire trucker for håndtering av tomme containere ved sin innlandsterminaler, alle dekket av en fem års vedlikeholdsavtale. Utstyret sørger for høy løftekapasitet og fremragende miljøytelse

Les mer