Kontakt oss

Bransjeblikk

Trender i bransjen

Vekst i containergjennomstrømningen, stadig større fartøyer samt innstramminger i kravene til miljø og sikkerhet øker presset på terminaldriften. I tillegg til veksten i containertrafikk er havne- og terminalbransjen midt inne i en strukturell endring som utløser investeringer og fører til økning i terminalkapasiteten.

Bransjehistorikk

Godstransport i containere ble utviklet på 40- og 50-tallet og forvandlet internasjonal handel med å senke prisene på produkter og gods, revolusjonere havner og frakttider samt redusere tap.

Innovasjon hos Kalmar

Vår lange historikk innen innovasjon har bidratt til å gjøre oss til en bransjestandard og en global forløper innen løsninger og tjenester innen godshåndtering. Våre kompetansesentre rundt om i verden er selve ryggraden i vår streben etter å drive bransjen fremover gjennom å fokusere på kundenes viktigste behov: hvordan flytte gods på en mest mulig effektiv måte.

Siste nytt fra PORT2060