Kontakt oss
Kontakt oss

Baltic Sea Gateway

"Gaffeltruckenes ergonomi innfridde alle våre forventninger." BATO HIBNER, DRIFTSSJEF

Løsningen Materialhåndtering

Navn: Baltic Sea Gateway AB (BSG)

Sted: Gävle, Sverige

Gjennomstrømning: 1,4 millioner tonn per år

Støttede maskiner:Fire DCF80-6 med klemme, to DCG150-12,
andre gaffeltrucker og maskiner

Kalmar-gaffeltrucker er perfekte til oppgaven

BSG ønsket seg gaffeltrucker med godt utsyn, god ergonomi og god førerkomfort. Det var også avgjørende å oppfylle gjeldende utslippsforskrifter. Kalmar-maskinene oppfyller alle kravene.

Oppgaven

Baltic Sea Gateway AB (BSG), et datterselskap
av Gävle Hamn AB, håndterer gods i
Gävle havn i Sverige. Det opererer i både
Granudden- og Fredriksskans-terminalene.
BSG håndterer papirruller fra
papirmøllene BillerudKorsnäs og Swedpaper
i nærheten og forskjellige typer containergods
og tørrbulk. Det håndterer også den kombinerte
terminalen i Granudden.
BSG var på utkikk etter gaffeltrucker med godt
utsyn i alle retninger, god ergonomi
og førerkomfort med et dreibart sete.
Det var også avgjørende å oppfylle
gjeldende utslippsforskrifter.

Løsningen

Kalmars gaffeltrucker DCG150-12 og DCF80-6
oppfyller alle kravene.
DCG150-12, som brukes i
Fredriksskans, er utstyrt med både
balleklemme og gafler. Den håndterer papirmasseballer
og losser dem fra skip til lager og videre til
lastebiler for landtransport.
DCF80-6 brukes i Granudden
og laster papirruller fralager til tog,
lastebiler og containere.

Resultatet

BSGs driftssjef Bato Hibner
sier at gaffeltruckenes ergonomi
innfridde alle forventninger. "Det dreibare
setet virker også svært godt, og vi klarte
å sette gaffeltruckene i drift
uten problemer," sier Hibner.