Kontakt oss
Kontakt oss

Bransjehistorikk

Global handel blir mulig

Godstransport i containere ble utviklet på 40- og 50-tallet og forvandlet internasjonal handel med å senke prisene på produkter og gods, revolusjonere havner og frakttider samt redusere tap. Kongstanken til amerikaneren Malcom McLean var at containere kunne lastes, losses, stables og transporteres uten å åpnes. I dag frakter containerskip – ofte de største handelsfartøyene på havet – ca. 60 prosent av all sjøtransportert handel målt i verdi. Bedre utstyr og utvikling som automatisering har øket både håndteringshastigheten, effektiviteten og sikkerheten i terminaler over hele verden. 

Boksen som revolusjonerte verden 

Metallcontaineren erstattet den tradisjonelle stykkgodsmetoden med en standardisert boks som kunne lastes, losses, stables og transportere uten å åpnes. Malcom McLeans oppfinnelse var en viktig utløsende faktor for globaliseringen. Handelsnæringen så fort potensialet i containerfrakt. De internasjonale standardene for containerstørrelser som det ble enighet om i 1961 banet veien for internasjonal containertransport.

Introduksjonen av mekaniserte håndteringssystemer innebar at flytting fra store containerskip til lastebiler, eller fra kraner til gaffeltrucker, kunne utføres både enkelt, effektivt og sikkert. Havnene ble moderniserte i takt med at skipskapasiteten økte. Moderne containerskip kan frakte mer enn 18 000 twenty-foot equivalent units (TEU) (20 fots containere). 

Utviklingen innen containerhåndtering og automatisering

Moderne containerhåndteringsutstyr som straddle carriers, reachstackere og mobile containerkraner har økt både laste- og lossehastigheten og terminalenes effektivitet.

Automatisering har også spilt en viktig rolle i å redusere kostnader, øke driftseffektiviteten og oppetiden, forbedret containersporing osv. Historien om automatisering av containerterminaler strekker seg 20 år tilbake i tid. Verdens første automatiserte terminal var ECT Delta i Nederland som har vært i drift siden tidlig på 1990-tallet. Den neste var HHLA CTA Terminal i Hamburg, Tyskland, i 2000. I 2005 startet det første trinnet i Patrick’s AutoStrad(TM)  terminaler opp i Port of Brisbane, Australia. I tillegg til helt nye prosjekter er kundene i økende grad interesserte i å automatisere sine eksisterende terminaler.

Les om Kalmars historikk og milepæler