Kontakt oss
Kontakt oss

Trender i bransjen

Måten verdenshandelen endres på

Vekst i containergjennomstrømningen, stadig større fartøyer samt innstramminger i kravene til miljø og sikkerhet øker presset på terminaldriften.

I tillegg til veksten i containertrafikk er havne- og terminalbransjen midt inne i en strukturell endring som utløser investeringer og fører til økning i terminalkapasiteten.

I Kalmar støtter vi våre kunder gjennom å hjelpe dem med å respondere på disse stigende kravene og bransjetrendene.

Globale trender påvirker virksomheten vår

Hovedtrendene har innvirkning på virksomheten vår inkludert globalt volum for containergjennomstrømning og forretningssykluser innen håndtering av tunge materialer. Veksten i global handle øker godsvolumene.


Vekst i containertrafikk

Global containergjennomstrømning forventes å vokse med ca. fem prosent per år i perioden frem til 2017. Den raskest voksende regionene er Asia som er knutepunkt for mer enn halvparten av all trafikken.

Økning i fartøystørrelse

Veksten i sjøtransport har ført til at rederiene introduserer stadig større fartøy som har kapasitet til å frakte tusenvis av containere på en gang. For å lykkes med terminaldriften må havneoperatører utvikle kapasiteten til å kunne betjene høyere volum fra større fartøy på kortere tid.

I tillegg vil transport fra disse megaterminalene til mindre havner også fortsette å vokse. Transport innover i landet er på vei over fra bil til tog, lektere og andre transportformer. Disse strukturelle endringene vil føre til vekst i terminalkapasiteten.

Lønnskostnader og tilgjengelighet

Lønns- og kapitalkostnader utgjør en betydelig del av en havns totale kostnader, og i enkelte områder opplever havner mangel på fagarbeider.

Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av enhver moderne havnedrift. Leverandører som Kalmar hjelper operatørene med å oppfylle stadig strengere utslippskrav. Samtidig blir maskinene mer intelligente og miljøpåvirkningen reduseres.

Sikkerhet

I havne- og terminalmiljøer kan man ikke fire på sikkerhetskravene. Det er ofte det aller viktigste hensynet for kundene våre.
Kalmars løsninger og automatiseringsteknologi har hjulpet kundene våre i å oppnå betydelige forbedringer innen både sikkerhet og produktivitet.

Konsolidering av bransjen

Det potensielle nettverket mellom rederier vil komme til å sette en ny standard for driftseffektivitet. Det vil også sette fart i kaskadeeffekten, øke behovet for investeringer og resultere i et nytt nivå av containerflytplanlegging for terminaler.

Fremtidige retninger

Vi er overbevist om at automatisering er det langsiktige svaret på kravene bransjen står overfor og at det vil bli en viktig del av bransjens fremtid. Det vil gjøre det mulig for havne- og terminaloperatører å tilpasse seg de strukturelle endringene som er på gang i bransjen, respondere på kravene om økt driftseffektivitet samt oppfylle de stadig strengere sikkerhets- og miljøbestemmelsene.

Vi kan levere komplette nøkkelferdige løsninger for integrerte automatisere terminaler, inkludert terminaldriftssystemer (TOS-er), terminallogistikksystemer (TLS-er) samt en lang rekke med utstyr og tjenester. Vi mener at vår evne til å integrere flere komponenter i en enkelt sømløs prosess er det som gir kundene våre reell verdi.

Drewry

Drewry er en spesialisert forsknings- og rådgivningsorganisasjon for den maritime sektoren.

Se Drewrys nettsted.

Port 2060

Port 2060 er et forum som diskuterer fremtidens havner.

Del dine synspunkter på Port 2060.

Bransjenytt

Les siste nytt fra utvalgte bransjeportaler på vår side Bransjenytt.