Kontakt oss

Heavymovement, Barcelona, Spania

“Med Kalmars maskiner har vi kunnet redusere driftskostnadene og øke sikkerheten i virksomheten.” Toni Llinás, adm. dir., Heavymovement

Løsningen Materialhåndtering

Barcelona-baserte Heavymovement tilbyr lagerhåndteringstjenester, håndtering av huggerier og transport av jern- og stålprodukter til stålverk og andre i metallbransjen. De siste 15 årene har selskapet bygget seg opp en global kundebase, noe som har gitt økt produktivitet, sikret kvaliteten i prosessene og som garanterer maksimal driftssikkerhet. I denne tiden har Heavymovement vært en fast Kalmar-kunde, og nylig fikk de levert fem DCG160-12 gaffeltrucker og to T2 terminaltraktorer. Selskapet har nå en Kalmar-maskinpark på over 30 store gaffeltrucker, 20 terminaltraktorer og tre teleskopmasttrucker, som brukes til containertransport.

Rollemodell for sikkerhet og teknologisk innovasjon

Oppgaven

Bærekraft og sikker drift er viktige
nøkkelord for selskaper som driver innen metallbransjen
, som har en anslått verdi på
2700 mrd. dollar på verdensbasis.


En økende europeisk etterspørsel og
vedvarende økonomisk vekst i resten av
verden, er det som hovedsakelig driver etterspørselen
etter stål. World Steel
Association spår en økning i verdensetterspørselen
på 3 % i 2018 (unntatt Kina), og at etterspørselen i Europa
vil øke med 5,2 %. Andre metaller
har økt i pris, og da spesielt kopper,
nikkel, litium og kobolt, de sistnevnte som en følge av
etterspørselen etter batterier og elektronikk.
Kostnaden for råmaterialer i jern- og
stålsektoren er en av de største kostnadene for
industrien, så det er helt avgjørende med en effektiv bruk og utnyttelse av
disse ressursene.


Heavymovements metallgjenvinningstjeneste
øker kundenes ressursutnyttelse
og dermed lønnsomhet, og
gaffeltruckene, terminaltraktorene
og teleskopmasttruckene de bruker, har spilt en
svært viktig rolle i leveringen av disse tjenestene.

Løsningen

I desember 2016 fikk Heavymovement
levert fem DCG160-12 gaffeltrucker
og to T2 terminaltraktorer.


Gaffeltrucken DCG160-12 kan håndtere
laster opp til 17 tonn og brukes
til å transportere materialer som barrer,
coiler og profiler. Heavymovement bruker
spesialutstyr til transporten
av coiler og profiler og til funksjoner som f.eks.
containertømming.


De to Kalmar T2 terminaltraktorene har en
brutto kombinasjonsvekt på 95 tonn og
brukes til å transportere stål fra produksjonsanlegg
til lagre.


Kalmars maskiner hjelper
Heavymovement med å nå sitt mål med
å bli en global rollemodell for sikkerhet
og teknologisk innovasjon i metallindustrien
, og legger til rette for videre ekspansjon
i Europa og
Latin-Amerika.

Resultatet

Terminaltraktoren T2 er den nyeste
generasjonen av Kalmar-traktorer, og de
gir et utrolig sikkerhetsnivå for
operatøren, sier Toni Llinás, adm. dir. i Heavymovement
. “Førerhuset er svært stort og
og godt opplyst, med perfekt sikt, og
ergonomien er også utmerket for
operatøren.”


I tillegg er alle maskinens elementer
synlige, noe som gjør at operatøren kan utføre
daglig vedlikehold av traktoren på svært
kort tid.


Med Kalmars maskiner har
Heavymovement kunnet redusere driftskostnadene
og øke sikkerheten i driften,
sier Llinás. “De nye gaffeltruckene gir
førerne mye bedre sikt under arbeidet,
og vi kan spore
ytelsen nøyaktig ved hjelp av det eksterne overvåkingssystemet
SmartFleet, som
vår tekniske sjef kan betjene online fra
hvor som helst i verden.”