Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar FastCharge™ AGV

Førerløse kjøretøy (automated guided vehicles – AGV) er helautomatiserte maskiner som flytter containere problemfritt mellom kaia og stabelen av containere. De har et elektrisk fremdriftsystem som er svært energieffektivt. Batteriet lades under drift, noe som fjerner behovet for å måtte skifte batteri.

"

Gi deg selv et bedre valg.

Kalmar har nesten 20 års erfaring innen levering av helautomatiserte løsninger til containerterminaler over hele verden. Dette betyr at Kalmar FastCharge™ AGV er bygd på en godt utprøvd automatiseringsplattform - en som du virkelig kan stole på. De førerløse container kjøretøyene håndterer en last på opptil 70 tonn og drives av et energieffektivt elektrisk fremdriftsystem. Batteriet lades raskt på strategisk plasserte FastCharge™-stasjoner under drift. Dette betyr at vedlikehold er enklere og driften mer kostnadseffektivt enn med tradisjonelle, dieseldrevne maskiner.

Enkel oppstart.

Våre nye førerløse container kjøretøy er enkle å integrere i din eksisterende driftsmodell, og dette er svært effektive hjelpemidler når du bestemmer deg for å automatisere forflyttingen av containere mellom kaia og stabelen med containere.

Du kan velge en uavhengig, nøkkelklar løsning, eller du kan benytte deg av Kalmar Key, som lar deg integrere Kalmar TLS i ditt eksisterende terminaldriftsystem gjennom en rekke åpne API-er.

Svært trygg drift.

AGV-enes navigasjonssystem er enkelt å konfigurere og kan brukes i en maskinpark som består av maskiner fra ulike produsenter. Sklisikre tilgangspunkter gir personell trygg tilgang til maskinen. Et laserbasert antikollisjonssystem, sammenpressbare støtfangere og nødstoppknapp forenkler håndteringen av uventede hendelser.

Reduserer både utslipp og kostnader.

Våre AGV-er har et elektrisk fremdriftsystem som gir null utslipp og svært lite støy under drift. De er utstyrt med et regenerativt energisystem, og kan lades raskt under drift.

Elektrisitet er ikke bare en renere energikilde enn diesel, den er også billigere, og dermed reduseres driftskostnadene straks du setter i gang. 

Kalmar sine førerløse container kjøretøy er bygget for å sikre en kontinuerlig drift. Kontakt oss for forslag til løsning tilpasset dine behov i dag.