Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar Eco Reachstacker.

Økende drivstoffkostnader og strengere utslippsstandarder betyr at du trenger en grønnere løsning som mer kostnadseffektiv, samtidig  som den ivaretar maksimal produktivitet. Kalmar Eco reachstacker (DRG420E - DRG700E) gir deg en energieffektiv løsning som garantert bruker betydelig mindre drivstoff enn andre reachstackere.  Kutt kostnadene og reduser utslippene samtidig med at du styrker ditt miljømessige omdømme.

Information

Kalmar Eco reachstacker. 

Garantert lavere kostnader.

I forhold til eldre maskiner kan vår energieffektive løsning redusere drivstofforbruket med opptil 40 %, eller opptil 25 % sammenlignet med nyere maskiner. Dette reduserer kostnader og utslipp samtidig med at produktiviteten holdes på nivå tilsvarende maskiner med mye større motor.

 

Garanti om drivstoffbesparelse.

Det å vite nøyaktig hva drivstoffkostnadene vil bli hver måned, gir deg en større grad av økonomisk forutsigbarhet, og det er derfor Kalmar tilbyr en garanti om drivstoffbesparelse med hver Eco reachstacker. Med et avtalt og fast nivå på drivstofforbruket, basert på et sett av avtalte verdier for godshåndteringen, har du full kontroll over drivstoffkostnadene. Garantien om drivstoffbesparelse omfatter også føreropplæring, og maskinen vil bli koblet til Kalmar Insight, et allsidig styringsverktøy for maskinparkytelse, beregnet på godshåndtering.

   

Bedre føreropplevelse.

Det er svært viktig å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten til førerne, da dette både øker produktiviteten og reduserer ulykkesrisikoen. Med vår forbedrede kjøreopplevelse vil operatørene føle større kontroll på grunn av jevnere akselerasjon og større trygghet med mindre støy i førerhuset og reduserte utslipp. Bedre respons i bremse- og styresystemet og bedre kontroll med styrespaken resulterer i raskere betjening av containeråket.

 

Raskere og tryggere service.

Vi vet at minst mulig dødtid er viktig, det er derfor vi har fokusert på å gjøre vanlige serviceoppgaver raskere. Du kan nå hurtig ta oljeprøver, få enklere tilgang til transmisjonselektrisk utstyr, samt at det går raskere å ta service på transmisjonen fordi den kan kalibreres i høyere temperaturer.

 

All supporten du trenger.

Kalmar Lifetime Services sikrer at virksomheten drives på optimalt vis med en høy grad av økonomisk forutsigbarhet. Våre dedikerte serviceteam, som opererer i mer enn 100 land, vil bidra til å støtte og ivareta virksomheten din. Hos oss får du en engasjert partner som fokuserer på at utstyret skal være tilgjengelig og gi maksimal avkastning på investeringen.

 


 

Reduser drivstofforbruket med opptil 40 %.

Våre Eco reachstackere bruker over 40 % mindre drivstoff enn 5–10 år gamle maskiner og 25 % mindre enn nyere maskiner, noe som reduserer drivstoffkostnadene vesentlig. Du får en full 12 måneders side-ved-side-sammenligning i denne videoen

 

Kutt utslippene.

Når du reduserer drivstofforbruket, reduserer du utslippene tilsvarende. Sammenlignet med en eldre maskin reduseres utslippene med opptil 40 %, og med 25 % sammenlignet med en nyere reachstacker.

 

Styrk bedriftens omdømme.

Med vesentlig mindre utslipp enn andre reachstackere vil denne nye løsningen bidra til å gjøre driften grønnere, mer energieffektiv og sikrere.

 

Enklere å betjene.

Jevnere akselerasjon, mer responsiv bremsing, forbedret styring og en ny joystick vil gi operatørene en følelse av større kontroll og trygghet når de bruker den nye reachstackeren.

 

Raskere å vedlikeholde.

Du får fordelen av enklere og tryggere tilgang til servicepunktene, dermed kan du få fart på de daglige servicekontrollene og bedre ivareta operatørenes sikkerhet.

 

Føreropplæring inkludert.

Kalmar Academy tilbyr en rekke kjørekurs og tekniske kurs slik at operatørene kan få optimalt utbytte av den nye Eco-reachstackeren. Garantien om drivstoffbesparelse inkluderer en komplett føreropplæring som fokuserer på energieffektiv bruk av den nye reachstackeren.

  

Optimaliser reachstackeren med Kalmar Insight.

Kalmar Insight er et verktøy for ytelsesstyring for gods- og materialhåndtering. Det gir deg en nyttig og brukervennlig oversikt over den daglige driften, basert på utstyrets status og ytelse. Det gjør at du raskere kan reagere på relevant informasjon, slik at du kan forbedre driften, utstyrsytelsen og lønnsomheten.

Kalmar Insight* er installert i alle nye Kalmar-maskiner og kan ettermonteres i eksisterende maskiner fra Kalmar eller andre produsenter. Kalmar Insight er inkludert når Eco-reachstackeren kjøpes med en garanti om drivstoffbesparelse.

 

 * Installasjonskostnader og/eller en årlig abonnementsavgift vil påløpe.

 

SOLAS-kompatibelt lastmålesystem.

Du kan nå få din Eco reachstacker utstyrt med Kalmar Load Measurement System, som registrerer den nøyaktige vekten av hver eneste last maskinen håndterer og sender denne informasjonen automatisk til Kalmar Insight. Dette systemet er SOLAS-kompatibelt og kan også monteres på de fleste reachstackere.

  

SPESIFIKASJONER:

Drivlinje, utslippsstandarder

 • EU Stage 3A / EPA Tier 3
 • EU Stage 4 / EPA Tier 4 Final
 • EU Stage 5*  

 

* Tilgjengelig 2019/2020

 

Kalmar Eco reachstacker leveres i følgende modeller:

 

Containerhåndtering:

 • Opptil 45 tonn
 • Opptil 6 containere høyt
 • Opptil 4 rader dypt

 

Kombinert håndtering:

 • Opptil 45 tonn
 • Opptil 5 containere høyt
 • Opptil 3 rader dypt

 

Industriell håndtering:

 • Opptil 57 tonn for løftekrok
 • Opptil 54 tonn for verktøyslede