Kontakt oss
Kontakt oss

Uovertruffen ytelse kombinert med lavere drivstofforbruk

Den er utstyrt med en lavutslipps-dieselmotor og en helelektrisk tralle, hjulsvinging og spreder. Ettersom den ikke benytter hydraulikk er servicen likefrem og det er færre komponenter som må inspiseres og vedlikeholdes. E-One² RTGs vedlikeholdsintervall på 1000 timer er det lengste i bransjen. Den valgfrie variable hastighetsgeneratoren gir drivstoffbesparelser på opptil 45 prosent ved å automatisk optimalisere motorens rpm etter behovet. Denne innovative teknologier kan redusere CO2-utslippene med 100 000 kg i året sammenlignet med en konvensjonell RTG, basert på et drivstofforbruk på 21 liter i timer og 4000 driftstimer i året.

 

Teknisk informasjon E-One2 RTG spesifikasjoner
Heisehastighet
58 m/min., 5 s
Løpevognhastighet
70 m/min., 4 s
Travershastighet
130 m/min., 8 s
Tillatt arbeidsbelastning SWL
41 t

Saigon Newport Company, Vietnam

Saigon Newport Company, Vietnams største containeroperatør har tatt i bruk Kalmars nullutslipps brokraner med gummihjul (RTG-er) for å innfri sine behov for kapasitet og miljøytelse.

Les mer

OPA, Oslo havn

Verdens mest avanserte RTG-kranautomatisering løfter effektiviteten til nye høyder i Norges største godshavn

Les mer