Kontakt oss

Bærekraft i Kalmar

En visjon om en bærekraftig fremtid

"I 2060 skal alle havner drives av fornybar energi med nullutslipp av CO2 og produktiviteten skal være tredoblet sammenlignet med 2013." Dette er misjonen til initiativet Kalmar Port 2060 som har en visjon om en bærekraftig fremtid for godshåndteringsbransjen.

Bærekraften begynner med planlegging og produktutvikling for terminalen


Moderne teknologi gir oss nye måter for å styrke bærekraftig ytelse ved terminaler.

Bærekraft er viktig bestanddel av moderne terminaldrift. Implementeringen av bærekraftig teknologi ved terminalen starter allerede i planleggingen, produktutviklingen og konstruksjonstrinnene.

 

Forsterker våre kunders bærekraft

Vi støtter bærekraftig utvikling ved å tilby våre kunder bærekraftige løsninger. Våre løsninger hjelper kundene med å redusere drivstofforbruket, optimalisere gjennomstrømningen av gods og kutte de totale driftskostnadene samt øke sikkerheten og utstyrstilgjengeligheten.

Ta for eksempel den nye serien med store elektriske gaffeltrucker fra Kalmar som har nullutslipp og reduserer energikostnadene med 75 prosent sammenlignet med tilsvarende dieseldrevet gaffeltruck. Kalmar hybrid straddlecarriers bruker opptil 40 prosent mindre drivstoff og reduserer det årlige utslippet av karbondioksid med over 50 tonn per år per maskin sammenlignet med tradisjonelle diesel/elektriske trucker. Automatisering gir også energibesparelser, fordi ubetjente maskiner ikke trenger lys for å kunne brukes. En fullautomatisert, 40-hektar stor terminal har rapportert om årlige kostnadsbesparelser på EUR 65 000 bare ved å kutte ut belysningen. Den samme kunden har rapport at kompensasjonene for jobbrelaterte ulykker er redusert med to tredjedeler i løpet av det siste tiåret takket være automatisering.

Vi tilbyr opplæring og vedlikeholdstjenester som forlenger utstyrets levetid, reduserer dets påvirkning på miljøet og gir sikrere bruk.

Bærekraftig styring av vår egen drift

Vi har satset på integrerte styringssystemet for å ha kontroll på vår egen drifts innvirkning på miljøet og for å oppfylle de internasjonale standardene for styringssystemer – ISO 9001 (prosess), ISO 14001 (miljø), OHSAS 18001 (helse og sikkerhet) – og andre forpliktelser. Ta for eksempel vårt monteringsanlegg i Stargard, Polen som har fått tildelt Lloyd’s Register Quality Assurance-sertifisering for sitt integrerte styringssystem. Vårt teknologi- og kompetansesenter i Tampere, Finland, er tildelt global BREEAM-sertifisering for beste praksis innen bærekraftig bygningsdesign, konstruksjon og drift.