Kontakt oss

Hvert løft teller

Kort om Kalmar

Kalmar tilbyr løsninger og tjenester for tung material og containerhåndtering til havner, terminaler, distribusjonssentre og til tungindustri. Vi er bransjens forløper innen terminal automatisering og i energieffektiv containerhåndtering - hver fjerde container som blir flyttet på rundt om i verden håndteres av en Kalmar-løsning. Gjennom vår omfattende produktportefølje, globale servicenettverk samt evnen til sømløs integrering av ulike terminal prosesser, forbedrer Kalmar effektiviteten for hver enkelt forflytning. 

En global virksomhet med bransjens mest omfattende portefølje

Våre løsninger omfatter utstyr for håndtering av gods, automatisering, programvare og tjenester. Kalmars utstyrsportefølje består av Straddle Carriers, terminaltraktorer, RMG og RTG kraner, ship-to-shore kraner, reachstackers og gaffleltrucker Navis terminaldriftssystem (TOS), Bromma spredere og Siwertell bulkhåndteringssystemer leveres som en del av Kalmars forretningsområde.

Ved utgangen av 2015 hadde Kalmar mer enn 5200 medarbeidere i 30 land, hvor de største var USA, Malaysia, Sverige, Kina, Finland, Polen, Spania, India og Nederland.

 

Ordreinngang, MEUR

1 764

(2014: 1 482)

Driftsoverskudd

129,9*

(2014: 56,8)

* Ekskludert omstruktureringskostnader

Salg, MEUR

1 663

(2014: 1 487)

Driftsoverskudd, %

7,8*

(2014: 3,8)

* Ekskludert omstruktureringskostnader

Ordrebok, MEUR

877

(2014: 805)

Kalmars forretningsområde er delt inn i Automatisering og Prosjekter, Mobilt utstyr, Tjenester, Navis- og Bromma-divisjoner som støttes av felles støttefunksjoner, inkludert tilbudsutvikling, økonomi, markedsføring og kommunikasjon samt HR. Førstelinje salg og service støttes av regionale organisasjoner i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), Sørøst Asia og Amerika. Kalmars har monteringsanlegg i Kina, India, Malaysia, Polen, Sverige og USA. Kalmar has forsknings- og utviklingsavdelinger over hele verden samt et teknologi- og kompetansesenter i Tampere, Finland. Kalmar ledes av Antti Kaunonen, President, Kalmar.

Kalmar er en del av Cargotec. Cargotec hadde i 2015 en omsetning på EUR 3,7 mrd. og har over 11 000 ansatte. Cargotecs klasse B-aksjer er notert på Nasdaq Helsinki Ltd. under symbolet CGCBV. 
www.cargotec.com