Kontakt oss

Kalmar strategi

Det er fem hovedområder hvor Kalmar virkelig skiller seg ut når det gjelder hva vi tilbyr våre kunder:

Automation and integration

Services

High quality and innovative products

Closeness to customers

Project business competence

 

Et solid utgangspunkt for å lykkes

Automatisering og tjenester er spydspissene i Kalmars strategi, mens grunnfjellet i våre tilbud er høy kvalitet og innovative produkter. Vår suksess bygger på nærhet til kundene våre og utvikling av langsiktige relasjoner med dem. Vårt globale salgs - og servicenettverk – det mest omfattende i containerhåndteringsbransjen – sørger for at dette er mulig. I tillegg investerer vi kontinuerlig i utvikling av våre medarbeidere og vår kompetanse innen prosjektarbeid.

Kalmars avgjørende strategiske suksesskriterier handler om å sikre konkurransefortrinn innen mobilt utstyr, fremme utvikling og vekst innen tjenestetilbudet samt styrke veksten innen automatisering.

Verdier

Vi er pådrivere for innovasjon. Vi lever opp til vår lange tradisjon som leverandør av innovative løsninger, og det gir oss en ledende posisjon og gjør at det er vi som setter standarden i bransjen. Vi fortsetter å drive bransjen fremover gjennom å fokusere på våre kunders viktigste behov: hvordan flytte gods på mest mulig effektiv måte.

 

Vi innfrir løftene våre.  Vi er en pålitelig samarbeidspartner og kollega, en som tar ansvar og aldri skygger unna.

 

Vi gjør det sammen. Våre kunders suksess er vår suksess. Vi er overbevist om at de beste resultatene kun kan oppnås gjennom åpenhet og samarbeid med våre kunder, partnere og kolleger.

 

Vi tilbyr livslangt engasjement. Vi bidrar til våre kunders langsiktige suksess i hele levetiden til våre produkter og løsninger. Vi forutser våre kunders behov og støtter proaktivt deres drift når og hvor som helst de måtte trenge det.

Misjon 

Vi har fokus på kun en ting når det gjelder kundene våre, og det er å hjelpe dem med å øke sin produktivitet. Dette er det vi er til for og det vi bestreber oss på i alt vi gjør.

 

Visjon

Vår visjon er å være våre kunders foretrukne samarbeidspartner. Vi samarbeider tett med våre kunder selv om de benytter utstyr eller driftssystem fra andre leverandører enn oss.