Kontakt oss
Kontakt oss

La hvert løft telle

Kort om Kalmar

Kalmar leverer frakthåndteringsløsninger og -tjenester til havner, terminaler, distribusjonssentraler og tungindustri. Vi er en bransjens foregangsbedrift innen terminalautomatisering og energieffektiv containerhåndtering. Hvert fjerde container verden over håndteres av en Kalmar løsning. Vi forbedrer effektiviteten i hvert eneste løft gjennom vår omfattende produktportefølje. Vårt globale servicenettverk og våre løsninger sørger for en sømløs integrasjon av terminalprosesser. 

En global virksomhet med bransjens mest omfattende portefølje

Vi tilbyr frakthåndteringsutstyr, automatisering, programvare og tjenester. Kalmars utstyrsportefølje inkluderer straddle- og shuttle carriers, terminaltraktorer, verftskraner, skip-til-kai-kraner, reachstackere, tomcontainertrucker og gaffeltrucker. Navis terminalmanøversystemer (TOS) og Bromma spredere utgjør en del av Kalmars forretningsområde.

Ved utgangen av 2018 hadde Kalmar over 5700 ansatte i 30 land, og landene med flest ansatte var USA, Malaysia, Sverige, Kina, Finland, Polen, Spania, India og Nederland.

 

Mottatte ordrer, M Eur

1,776

(2018: 1.919)

Driftsoverskudd

161,8*

(2018: 143,6*)

* Eksklusive restruktureringskostnader

Salg i M Eur

1,723

(2018: 1,618)

Driftsoverskudd, %

9,4*

(2018: 8,9*)

* Eksklusive restruktureringskostnader

Ordrebok, M Eur

1,049

(2018: 1,012)

Forretningsområdet Kalmar er delt inn i avdelingene Automatisering og prosjekter, Mobilutstyr, Tjenester samt Navis og Bromma, og disse støttes av felles funksjoner for forretningsstøtte, inkludert Strategy and Business Development, Finance, Marketing and Communications og Human Resources. Salgs- og førstelinjetjenester er organisert i åtte markedsområder. Kalmars produksjonslinjer ligger i Kina, India, Malaysia, Polen og USA. Kalmar har FoU-enheter i hele verden, et teknologi- og kompetansesenter i Tammerfors i Finland, og et innovasjonssenter i Ljungby, Sverige. Kalmar ledes av Antti Kaunonen, President i Kalmar.

Kalmar er en del av Cargotec. Cargotec solgte for 3,3 milliarder EUR i 2018 og har rundt 13 000 ansatte. Cargotecs klasse B-aksjer er børsnotert på Nasdaq Helsinki Ltd under symbolet CGCBV. 
www.cargotec.com