Kontakt oss
Kontakt oss

Det var en veldig bra tid, det bidro mye til min personlige utvikling"

Maurice B

Praktikant ved Kalmars kontor i Hamburg

Jeg fikk utvidet mine kunnskaper og tilført mye praktisk erfaring i løpet av tiden som praktikant i Kalmar. Det vil utvilsomt hjelpe meg når jeg kommer tilbake på universitetet fordi jeg alltid har savnet praktisk relevans i forelesningene.

Og takket være den gode støtten fra alle i Kalmar, har dette vært en veldig bra tid som har bidratt mye til min personlige utvikling. Det vil jeg savne.

Tilbake til siden for skoler og universiteter

Tilbake til medarbeider-attester