Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar Verdier

Verdiene våre beskriver hvem vi er og hva vi tror på.

Verdiene er styrende for vår adferd og viser vei for hvordan vi samarbeider med våre kunder, partnere og kolleger. Verdiene deles ut til alle Kalmars medarbeidere over hele kloden.

Kalmar VerdierVi er pådrivere for innovasjon

Vi lever opp til vår lange tradisjon som leverandør av innovative løsninger, og det gir oss en ledende posisjon og gjør at det er vi som setter standarden i bransjen. Vi fortsetter å drive bransjen fremover gjennom å fokusere på våre kunders viktigste behov: hvordan flytte gods på mest mulig effektiv måte.

Vi gjør det sammen

Våre kunders suksess er vår suksess. Vi er overbevist om at de beste resultatene kun kan oppnås gjennom åpenhet og tett samarbeid med våre kunder, partnere og kolleger.

Vi innfrir løftene

Vi holder det vi lover. Vi er deres pålitelige samarbeidspartner og kollega, en som tar ansvar og vil aldri skygge unna.

Vi tilbyr livslangt engasjement

Vi er her for å bidra til at våre kunder lykkes over tid gjennom hele levetiden til produktene og løsningene. Vi forutser våre kunders behov og støtter deres drift proaktivt når og hvor som helst de måtte trenge det.