Kontakt oss
Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan en leverandør bli samarbeidspartner med Cargotec?

 • Cargotec er åpne for koordinering av tilbud på tvers av alle forretningsområder hvor relasjonen er til fordel for mer enn ett forretningsområde og har en internprosess for å koordinere leverandørrelasjoner. Den første kontakten kan derfor gjøres med et sourcingteam i hvilken som helst av i Cargotecs forretningsområder.                
 • Det første skrittet for å opprette kontakt med sourcingteamet på respektive forretningsområde er å sende en e-post til forretningsområdets e-postadresse for leverandører på leverandørsiden. Dette gjør at personell i hele Cargotec-konsernet kan se hva dere har å tilby, men det er ingen garanti for potensielle leverandører om å få respons eller motta økonomiske eller kontraktsmessige fordeler. Sjekk listen over forbruksmateriell nedenfor og noter hvilket materiell eller produkt deres bedrift kan være interessert i å støtte.

 

Hvordan kan vi komme på Cargotecs liste over foretrukne eller godkjente leverandører?

 • For forretningsområdene Hiab og Kalmar se Cargotecs leverandørkrav og Cargotecs kvalitetshåndbok for leverandører som er lagt ut på Cargotecs leverandørportal på forretningsområdets nettside.
 • Etter den første e-postkontakten vil sourcingteamet evaluere mulighetene deres og se hvor godt de passer med våre aktuelle behov samt med fremtidige muligheter, men Cargotec Sourcing garanterer ikke at alle e-poster som sende inn vil bli besvart. Det kan hende at dere blir bedt om å svare på en forespørsel om opplysninger eller pristilbud, og det vil kunne stilles krav om at dere blir med i vår evalueringsprosess av leverandører og identifiserer ting som gjøres dersom det blir enighet om samarbeid.
 • Det er viktig å huske på at alle sourcingaktiviteter utføres i henhold til Cargotecs retningslinjer for miljø, risikostyring, helse, sikkerhet og kvalitet samt Cargotecs etiske retningslinjer, og leverandører må vise evne til å kunne oppfylle disse kravene.

 

Hva kjøper Cargotec inn?

 • Cargotec kjøper inn et bredt spekter av varer og tjenester. Disse varene og tjenestene inkluderer listen over forbruksmateriell for alle forretningsområder. Se det enkelte forretningsområdets nettside for å få en bedre forståelse av hvert av forretningsområdenes behov.
 • Cargotecs innkjøp av indirekte materiell:
 • Anleggsledelse, IT og telekom, flåte og logistikk, markedsføring og selg, MRO (vedlikehold, reparasjoner og drift) og investeringer, personaltjenester, profesjonelle tjenester, reise og events, samt støttefunksjoner.  
 • MacGregors innkjøp av direkte materiell:
 • Hydraulikk, elektrisitet - høyspenning, transport, råstål, sylindere, markedsopplysninger.
 • Hiabs innkjøp av direkte materiell:
 • Hovedstålstrukturer, lette stålkomponenter, stålplater, aluminiumsplattformer, hydraulikk, elektronikk, hydrauliske sylindere, støpegods og smidd metall, motorer, transport, festeanordninger og tilbehør til kraner.
 • Kalmars innkjøp av direkte materiell:
 • Drivverk: Motorer, girkasser, kjøling, førerhytter og utstyr til førerhytter, hydraulikk, elektronikk, både lav- og høyspent, tunge stålstrukturer, medium og lett stålutstyr og -deler som bommer og master, støpegods og smidd metall, akslinger og dekk, løfte- og heiseanordninger, transport, festeanordninger og fjærer, samt råstål.

 

Hva ser Cargotec eter i en leverandør?

 • Cargotec vurderer mange faktorer når vi skal sette sammen et team eller treffe innkjøpsbeslutninger. Disse beslutningene kan variere etter prioriteringer og krav, blant annet:
 • Viktige egenskaper, produkt- eller tjenestetilbud, tilgjengelige ressurser samt evne til å rekruttere kvalifiserte kandidater
 • Geografisk plassering eller nærhet til kunde
 • Organisasjonsmessige interessekonflikter (OCI)
 • Tidligere meritter og omdømme
 • Personalets erfaring
 • Pålitelighet, ansvarlighet og teamarbeid
 • Markedsnisje
 • Viktige egenskaper

I tillegg forventes det at leverandører har følgende kvaliteter (forretningsområdene kan ha ytterligere tekniske eller kvalitetsmessige krav som er unike for deres miljø):

 • Sunn økonomi
 • Høye etiske standarder
 • Konkurransedyktig prissetting sett opp mot totale livstidskostnader, TCO
 • Bransjerelevante kvalitetsprosedyrer og -prosesser, sertifiseringer og godkjennelser fra klassifiseringsinstitutter
 • Program for kostnadsreduksjoner
 • Program for reduksjon av syklustid
 • Evne til å kunne tilby teknologiske og/eller tjenstemessige fordeler sammenlignet med konkurrenter
 • Innovasjoner i leveransen av varer eller tjenester (ved å inkludere e-handel, EDI, sentraliserte leveringspunkter osv.)
 • Egnede miljømessige prinsipper, inkludert REACH