Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmars Robotiske Portefølje

I vår bransje mister noen livet på jobben hver femte dag. For å holde folk trygge og redusere din påvirkning på miljøet, går vi inn i en ny æra med smartere logistikk hvor sikkerhet, bærekraft og produktivitet aldri kompromitteres.

Kalmars Robotiske Portefølje er en fremtidig rekke intelligente, fleksible og autonome mobile utstyrs løsninger designet for å forbedre sikkerhet og miljøvennlighet uten å kompromittere produktivitet. Porteføljen består av Kalmar RoboTractor, RoboLifter, RoboStacker og RoboHandler.

Fordelene med vår intelligente og fleksible Robotiske Portefølje vil være tilgjengelige for hele materialhåndteringsindustrien, inkludert havner og terminaler, distribusjonssentre og tung logistikk. Med introduksjonen av den nye porteføljen forbedrer Kalmar sitt allerede omfattende og vel etablerte automatiseringstilbud med autonome, selvkjørende løsninger som vil være i stand til å operere i blandede trafikkmiljøer i fremtiden.

Med mer intelligent utstyr bygget på en felles plattform og uten behov for å investere i tung infrastruktur, vil Kalmars Robotiske løsning være enklere å distribuere, vedlikeholde og skalere opp. Flytt din virksomhet mot fullstendig autonom, ubemannet materialhåndtering med null ulykker, null utslipp og maksimal produktivitet.

Vi er ivrige etter å fortsette interaksjonene med våre kunder og samarbeide om pilotprosjekter med kunder som ville dra nytte av disse fremtidige løsningene i sine operasjoner.

Kalmar Robotics. En ny æra i logistikk.

Kalmar Robotics - Se videoen
Robotics videos
Be efficient.
Our RoboStacker can work independently without human intervention improving your operational efficiency.
Be smart.
Our RoboTractor will always choose the smartest route, based on previous actions.
Be more effective.
Kalmar RoboLifter will make operating your fleet more effective.
Lift your productivity.
Kalmar RoboTractor operates autonomously in a container terminal by making decisions for itself and learning how to be more productive.
Keep your people safer.
Kalmar RoboLifter will be able to detect obstacles and re-route its journey in a sawmill, keeping your people safe.
New Era of Robotics
Kalmar opens the door to a new era for logistics with announcement of intelligent, flexible robotic mobile equipment portfolio.