Kontakt oss
Kontakt oss

Personvernpolicy

Cargotec personvernerklæring - salg og markedsføring

Cargotec Corporation (“vi” eller “Cargotec”) erkjenner viktigheten av å beskytte folks personvern og personopplysninger, og å behandle det i tråd med aktuelle personvernlover. Det er denne personvernerklæringens (“erklæring”) hensikt å kommunisere måtene vi behandler personopplysninger på i våre markedsførings- og salgsaktiviteter. Skulle eventuelle gjeldende lover eller forskrifter være i konflikt med denne erklæringen, vil vi respektere slike lover og forskrifter over motstridende deler av denne erklæring.

Hvis du har noen spørsmål eller henvendelser vedrørende denne personvernerklæringen og/eller dine personopplysninger, vennligst kontakt privacy@cargotec.com.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysninger?

Behandlingsansvarlig, og derfor juridisk ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger under disse retningslinjene for personvern er Cargotec Corporation. Med hensyn til detaljerte databehandlingsaktiviteter, kan også individuelle bedrifter tilknyttet Cargotec fungere som behandlingsansvarlig, enten uavhengig eller i samarbeid med Cargotec Corporation.

Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vårt primære formål er å innhente informasjon om våre kunder som er andre bedrifter, og ikke individuelle registrerte eller folk. Som en del av våre salgs- og markedsføringsaktiviteter, vil vi derimot innhente og bruke personopplysninger til det formålet å kunne levere våre produkter og tjenester til våre kunder, og administrere våre kunderelasjoner. Vi bruker også personopplysninger til formål som markedsføring, ledende generasjon i tillegg til å være vert for bedriftsarrangementer, forum på nett og sosiale nettverk.

Med hensyn til våre nettsteder bruker vi nettstedets navigasjonsinformasjon til å drifte og forbedre disse nettstedene. Vi kan også bruke nettstedets navigasjonsinformasjon alene eller i kombinasjon med andre personopplysninger for å kunne gi deg tilpasset informasjon om Cargotec, samt våre tjenester og produkter.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Generell kundeforvaltning. Med det formål å levere våre produkter og tjenester til våre kundeenheter, og å administrere våre kunderelasjoner, så vel som å søke fremtidige og potensielle nye kunder, vil vi innhente informasjon om enkeltpersoner som er ansatt av eller på annen måte knyttet til disse bedriftene. Slik informasjon inkluderer grunnleggende identifiserende detaljer som navn, e-postadresse, tittel og stilling i den tilknyttede bedriften.

Markedsføring. For formålet med markedsføring kan vi innhente ditt navn, adresse, e-postadresse, informasjon om din arbeidstittel eller stilling, og din arbeidsgiver, bedriften eller bedriften du på en eller annen måte er tilknyttet.

Nettsted. Hvis du besøker vårt nettsted, kan vi også innhente informasjon om deg gjennom din bruk av vårt nettsted, inkludert informasjon innhentet gjennom analyseverktøy og informasjonskapsler.

Hvor innhentet vi personopplysningene fra?

Generell kundeforvaltning. Med det formål å levere våre produkter og tjenester vil våre kunder, og å administrere våre kunderelasjoner, innhenter vi enten personopplysningene direkte fra deg, gjennom din arbeidsgiver eller bedriften du på en eller annen måte er tilknyttet, eller gjennom offentlig tilgjengelige kilder som sosiale medier.

Markedsføring. For formålet med vår markedsføring innhenter vi enten personopplysningene direkte fra deg, gjennom din arbeidsgiver eller bedriften du på en eller annen måte er tilknyttet, du er ansatt av eller på en eller annen måte tilknyttet, eller gjennom offentlig tilgjengelige kilder som sosiale medier.

Nettsted. Under ditt besøk på våre nettsider innhenter vi opplysninger uttrykkelig fra deg, eller genererer informasjon gjennom din bruk av våre nettsider.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger basert på legitime interesser knyttet til ovenfor forklarte formålene, og vår drift. I noen tilfeller vil vi kanskje be om ditt samtykke.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler dine opplysninger på jevnlig basis med kun tjenesteytere og forretningspartnere som opererer og behandler personopplysninger som databehandlere på våre vegne. Disse databehandlerne kan inkludere IT, teknologi og verktøyleverandører som hoster og vedlikeholder våre opplysninger, så vel som mulige markedsundersøkelsespartnere. Andre databehandlere kan også inkludere profesjonelle tjenesteleverandører som hodejegere eller tjenesteleverandører for vurdering av jobbsøkere.

Vi er forpliktet til å anvende tilstrekkelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger er sikret rimelig og effektivt i alle tilfeller, inkludert å gi tilgang til personopplysninger kun til personer som har rimelig krav på tilgang til opplysningene for å kunne utføre påkrevde oppgaver.

Overfører vi mine personopplysninger utenfor EU eller EØS-området?

Vi kan overføre dine personopplysninger utenfor EU og/eller EØS-området. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse av slike overførte opplysninger, bruker vi vanligvis de nødvendige garantiene i form av EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. I enkelte tilfeller kan imidlertid andre garantier gjelde. Under alle omstendigheter, vil vi alltid sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet som påkrevd av gjeldende lover og forskrifter.

Hvor lenge oppbevarer vi personlige opplysninger?

Vi oppbevarer kun personopplysningene så lenge opplysningene er nødvendig for formålene vi har innhentet dem til, eller hvis vi må oppbevare opplysningene for lengre perioder for å etterkomme gjeldende lover. Vi sletter eller korrigerer også eventuell feilaktig eller unøyaktig informasjon ved varsel. Vi er forpliktet til å anvende våre interne retningslinjer for oppbevaring av opplysninger, da de trer i kraft fra tid til annen.

Våre rutiner for informasjonssikkerhet

Personopplysninger kan oppbevares enten i papirformat eller elektronisk form. Vi erkjenner vårt ansvar til å beskytte alle personopplysninger av sensitiv natur. Vi er derfor forpliktet til å iverksette beskyttende tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, modifikasjon, innhenting, kopiering, bruk og offentliggjøring av personopplysninger. Disse tiltakene omfatter: (i) begrensning av tilgang og bruk av informasjon til det Cargotec-personalet, entreprenørene og leverandørene og personer som, for å kunne utføre sine relevante oppgaver, må ha tilgang til personlig informasjon på rettferdig og lovlig grunnlag; (ii) bruk av fysiske og elektroniske tilgangskoder og passord for å kontrollere og begrense tilgangen; (iii) opplæring og økt bevissthet om relevante ansatte og annet personell om databeskyttelse og personvern; (iv) å bruke oppdateringer og minst industristandarder for teknisk sikkerhet.

Hvilke rettigheter har personer med hensyn til deres personopplysninger?

Du har rett til å be oss opplyse deg om hvilke opplysninger vi til enhver tid oppbevarer om deg. Underlagt lokale gjeldende lover har du også rett til:

(a) be oss om å slette dine personopplysninger hvis du anser at de burde slettes, underlagt gjeldende lover og våre oppbevaringskriterier;

(b) be oss om å begrense bruken av dine opplysninger eller motsette deg vår behandling av dine personopplysninger;

(c) motsette deg vår behandling av dine personopplysninger;

(d) be oss om å flytte dine personopplysninger over til deg eller en annen behandlingsansvarlig i samsvar med European Data Protection Regulation;

(e) hvis vi har bedt om, og du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, kan du ha rett til å trekke tilbake samtykket i samsvar med gjeldende lover; og

(f) fremsette en klage til Datatilsynet dersom du anser at vi har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldende lover om databeskyttelse.

Vær oppmerksom på at vi vil gjennomgå slike forespørsler og gjennomføre dem så langt det er mulig, i samsvar med gjeldende lover.