Kontakt oss
Kontakt oss

Hvert eneste løft teller

Kort om Kalmar

Kalmar leverer frakthåndteringsløsninger og -tjenester til havner, terminaler, distribusjonssentraler og tungindustri. Vi er en bransjens foregangsbedrift innen terminalautomatisering og energieffektiv containerhåndtering. Hvert fjerde container verden over håndteres av en Kalmar løsning. Vi forbedrer effektiviteten i hvert eneste løft gjennom vår omfattende produktportefølje. Vårt globale servicenettverk og våre løsninger sørger for en sømløs integrasjon av terminalprosesser. 

En global virksomhet med bransjens mest omfattende portefølje

Vi tilbyr lasthåndteringsutstyr, automatisering, programvare og tjenester. Kalmars utstyrsportefølje inkluderer straddle- og shuttle carriers, terminaltraktorer, reachstackere, tomcontainertrucker, og gaffeltrucker. Kalmars tilbud dekker også vedlikeholdskontrakter, teknisk support, reservedeler, opplæring og kranoppgraderinger og Kalmar One automatiseringssystem. Bromma-spredere er også en del av forretningsområdene til Kalmar.

 

Mottatte ordrer, M Eur

2,081
(2021: 2,063)

Driftsoverskudd

142.1
(2021: 344.5)

Salg i M Eur

1,943 
(2021: 1,512)

Driftsoverskudd, %

9,8
(2021: 7,9)

Ordrebok, M Eur

1,428
(2021: 1,302)

Kalmars salgs- og førstelinjetjenester er organisert i åtte markedsområder. Kalmars produksjonslinjer ligger i Kina, Malaysia, Polen og USA. Kalmar har FoU-enheter rundt i hele verden, et teknologi- og kompetansesenter i Tammerfors i Finland, og et innovasjonssenter i Ljungby, Sverige. 

Kalmar er en del av Cargotec. Cargotec solgte for 4 milliarder EUR i 2022 og har rundt 11,500 ansatte. Cargotecs klasse B-aksjer er børsnotert på Nasdaq Helsinki Ltd under symbolet CGCBV. 
www.cargotec.com