Kontakt oss
Kontakt oss

Hvert eneste løft teller

Kort om Kalmar

Kalmar leverer frakthåndteringsløsninger og -tjenester til havner, terminaler, distribusjonssentraler og tungindustri. Vi er en bransjens foregangsbedrift innen terminalautomatisering og energieffektiv containerhåndtering. Hvert fjerde container verden over håndteres av en Kalmar løsning. Vi forbedrer effektiviteten i hvert eneste løft gjennom vår omfattende produktportefølje. Vårt globale servicenettverk og våre løsninger sørger for en sømløs integrasjon av terminalprosesser.

En global virksomhet som former industrien

Vi tilbyr lasthåndteringsutstyr, automatisering, programvare og tjenester. Kalmars utstyrsportefølje inkluderer straddle- og shuttle carriers, terminaltraktorer, reachstackere, tomcontainertrucker, og gaffeltrucker. Kalmars tilbud dekker også vedlikeholdskontrakter, teknisk support, reservedeler, opplæring og kranoppgraderinger og Kalmar One automatiseringssystem. Bromma-spredere er også en del av forretningsområdene til Kalmar.

Ved utgangen av 2023 hadde Kalmar mer enn 4907 ansatte i over 30 land, hvorav de største var USA, Malaysia, Sverige, Kina, Finland, Polen, Spania og Australia.

 

Mottatte ordrer, M Eur

1,705
(2022: 2,081)

Driftsoverskudd

264.2
(2022: 142.1)

Salg i M Eur

2,050
(2022: 1,943)

Driftsoverskudd, %

12,9%
(2022: 7,3)

Ordrebok, M Eur

1,024
(2022: 1,428)

Kalmars salgs- og førstelinjetjenester er organisert i tre regioner. Kalmars produksjonslinjer ligger i Kina, Malaysia, Polen og USA. Kalmar har FoU-enheter rundt i hele verden, et teknologi- og kompetansesenter i Tammerfors i Finland, og et innovasjonssenter i Ljungby, Sverige. 

Kalmar er en del av Cargotec. Cargotec solgte for 4,6 milliarder EUR i 2023 og har rundt 11,400 ansatte.   
www.cargotec.com