Kontakt oss
Kontakt oss

Løsninger for materialhåndtering innen skogbruk.

Skogindustrien krever en optimal kombinasjon av miljøeffektivt utstyr, automatisering og tjenester.

Skogbruksnæringen stiller store krav til utstyret, med maskiner som ofte går flere skift i døgnet, under alle typer værforhold. Å sikre oppetiden er derfor avgjørende for å kunne opprettholde produktivitetsnivået.

Operatører i dette segmentet benytter i økende grad miljøeffektive løsninger, spesielt elektriske maskiner og utstyr, for å sikre driftens bærekraft. Automasjon er også en viktig driver for å øke produktiviteten og forbedre sikkerheten. I tillegg støttes dette av innovative digitale løsninger.

Vi kan hjelpe deg med å nå dine bærekraftsmål ved å tilby teknologisk kompetanse, og miljøeffektive utstyrsløsninger drevet av de nyeste batteriteknologiene. Vi kan gi deg tekniske og driftsmessige løsninger som gjør at du kan fokusere på din kjernevirksomhet. Dette gjør vi gjennom å levere utstyr, verktøy, service og support for å håndtere alle dine logistiske utfordringer.

Pulp non-fiction

Södra, det svenske skogeierkooperativet, har gått fra å være en kjøper av olje til en netto produsent av strøm. Innen 2030 er målet deres å være fossilfri. Kalmars eltrucker hjelper dem å nå det målet.

Les mer

Li-ion - Et stille brøl

Kalmar 9-18 tonns eltruck drevet av litium-ion.

Les mer