Kontakt oss
Kontakt oss

Flytting av kran

Effektiv og sikker flytting på land eller vann

Å flytte en kran – ved hjelp av sjø-, elve- eller landtransport – kan være en vanskelig og risikofylt prosess. Våre spesialistteam har ved hjelp av sin dybdekunnskap innen kranstabilitet og -styrke utført flytteprosjekter trygt og problemfritt rundt om i hele verden.

Hvorfor velge Kalmar til flytting av kranen deres?

Flytting av en kran handler om mye mer enn et tungt løft. Å forstå påkjenningen det påfører utstyret er helt avgjørende for en vellykket flytting.

Å flytte en skip-til-land-lossekran er et omfattende teknisk prosjekt, og sikkerhet er førsteprioritet. Våre spesialistteam har ved hjelp av sin dybdekunnskap innen kranstabilitet og -styrke utført flytteprosjekter trygt og problemfritt rundt om i hele verden.

Når utstyret skal fraktes med skip eller lekter er det å få utstyret ombord den enkleste delen av jobben. Man må selvfølgelig ta hensyn til kainivå, vannivå og tidevann, men det er å kunne forutsi virkningen av de unormale påkjenningene som sjøtransport kan ha på kranen som er den store utfordringen.

Våre spesialistteam kan simulere hvordan kranen vil oppføre seg under sjøtransport og konstruere de rette festeanordningene på fartøyet og fartøyets bevegelser. I tillegg til teknisk ekspertise tilbyr vi de prosjektledelsesegenskapene som trengs for å sikre vellykket utføring.

Er du interessert i å lære mer?

Kontakt nærmeste slagsteam

Send oss en e-post