Kontakt oss
Kontakt oss

Kranoppgradering og -modernisering

Øk ytelsen deres

Kalmar er en ledende og global leverandør av kranoppgraderingstjenester med mer enn 100 års erfaring i å hjelpe kunder over hele verden med å få mer ut av eksisterende utstyr. Våre oppgraderingsløsninger består av forhøying, kranarmforlenging og elektrifisering, og leveres gjennom våre regionale kontorer.

En kostnadseffektiv måte å styrke prestasjonene på

Våre utprøvde løsninger kan styrke utstyrets prestasjoner og forlenge dets levetid ved hjel av eksisterende aktiva.

Det er flere forskjellige muligheter for å styrke ytelsen i STS-, RTG-, RMG-kraner og straddle carriers. Kalmars eksperter samarbeider med dere for å bli innforstått med deres behov og utføre en detaljert evaluering av utstyret deres for å finne frem til de best egnede løsningene.

For mer informasjon, kontakt ditt nærmeste Kalmar salgsteam.

Kranforhøying

Trenden med stadig større fartøy, drevet frem av etterspørselen etter lavere kostnad per containerforflytning, påvirker havnekraner ytelse. Deres terminals mulighet til å betjene større fartøy kan være begrenset av høyden på deres eksisterende kraner. Våre løsninger gjør det mulig å benytte maskinparken dere allerede har og øke både kapasiteten og ytelsen.

Finn ut mer om kranforhøying.

Drivstoffbesparende systemer

Å redusere drivstoffkostnadene blir stadig viktigere i containerhåndteringsbransjen. Havnemyndigheter bestreber seg på å redusere utslippene og senker dermed de aksepterte utslippsnivåene for dieselmotorer. RTG-er står for mer enn 50 % av det totale drivstofforbruket i en typisk havn. Vi kan elektrifisere alle typer RTG-er uansett merke, med tilkobling til strømnettet. Vi kan tilby et fullt nøkkelferdig prosjekt, inkludert prosjektledelse, maskinteknikk, forsyning og installasjon på stedet. Vi kan finn de beste løsningene for deres driftsmessige behov.

Les mer om drivstoffbesparelse for kraner og elektrifisering av RTG-er.

Modernisering av elektriske systemer

Utstyrt som har utdaterte elektriske systemer kan ha negativ innvirkning på den daglige driften og ytelsen. Vi kan redusere nedetid som skyldes mangel på tilgjengelige reservedeler, og vi tilbyr løsninger for komplett modernisering av elektriske systemer.

Les mer om reparasjon og overhaling av kraner

Levetidforlengelse

Basert på det økte antallet forflytninger dere har behov for og tilstanden for kranutstyret deres kan vi, ved hjelp av påkjennings- og tretthetsberegninger, spesifisere og installere nødvendige forsterkninger.

Stableplattform

Vår stableplattformkonstruksjon gjør det mulig å stable på en sikrere og mer miljøvennlig måte opp fra bakkenivå. Samtidig vil det øke effektiviteten i driften deres. Der er mange mulige løsninger for å ytterligere øke sikkerheten, og dette kan til og med innebære halvautomatiserte løsninger.

Økt arbeidslast

Vi tilbyr flere løsninger for å øke arbeidslasten for kranene deres, inkludert en lettvekts løpevognerstatning og strukturelle forbedringer.

Modifiseringer av skinnespenn eller kranbredde

Vi kan hjelpe dere med å justere skinnespennet på en kran, for eksempel under forberedelsene for flytting til et nytt sted med et annet kaioppsett. Eventuelle modifiseringer kan bestå i å øke eller redusere spennet. Våre eksperter samarbeider med dere for å finne den optimale løsningen for deres behov.

Økt hastighet

Vi kan også forbedre kranutstyrets ytelse ved hjelp av modifiseringer for å øke heise- og kjørehastigheten, avhengig av kranenes tilstand og type.

Er du interessert i å lære mer?

Kontakt nærmeste slagsteam

Send oss en e-post