Kontakt oss
Kontakt oss

Løsninger for drivstoffbesparelse for kraner og elektrifisering av RTG-er

Reduserte kostnader og fordelaktig for miljøet

Drivstoffkostnadene er en av de viktigste faktorene som avgjør den totale kostnaden per løft. Elektrifisering av deres eksisterende brokraner med gummihjul (RTG-er) kan redusere drivstoffkostnadene betydelig.

Reduser drivstofforbruket for RTG-er med opptil 95 % med elektrifisering.

Elektrifisering av RTG-er reduserer utslippene og kan redusere drivstoffkostnadene med så mye som 95 prosent. Investeringen kan tjenes inn på mindre enn to år.

Vi kan levere nøkkelferdige elektrifiseringsløsninger for alle typer RTG-kraner uansett merke. Kalmars eksperter samarbeider med dere for å finne en løsning som oppfyller deres driftsmessige behov og sikrer optimalt utbytte av investeringen.

Å samarbeide med Kalmar innebærer at dere kan dra fordelere av de beste teknologiske løsningene på markedet. Vi er fullt ut uavhengige og upartiske og kan veilede dere innen elektrifisering av alle typer utstyr uansett merke.

Et nøkkelferdig prosjekt består av konstruksjon og forsyning av tilkoblinger til strømnettet, transformatorstasjoner, systemer for tilførselsskinner eller kabeltrommelintegrering samt at det tar høyde for hele kjeden med interaktive komponenter.

De to hovedtypene for E-RTG-konverteringer er kabeltrommel og tilførselsskinne.


Kabeltrommelkonvertering

I konstruksjoner med kabeltromler (400 V–13 kV) installeres det normalt en strømomformer på kranen for å redusere spenningen fra transformatorstasjonen til spenningen i E-RTG-motoren. Matepunktet for strøm kan være i enden eller midten av containerstabelen, eller en kombinasjon av begge steder. Ved opprusting av en kran kan dieselgeneratoren enten bli stående eller fjernes. Hvis den fjernes vil det kreves en hjelpegenerator eller -batterier for å bytte til en annen blokk eller kjøre til vedlikeholdsområdet.


Løsning med tilførselsskinne

For samleskinnekonstruksjoner (400–1,000 V) kreves det at det bygges en stålkonstruksjon for tilførselsskinnen langs hele terminalens oppsamlingsområde. Lavspente kabler overfører strømmen fra transformatorstasjonene til samleskinnene. En strømkabel kan kobles manuelt til en samlevogn som trekkes langs samleskinnen når RTG-en er i drift. Alternativt kan det installeres en automatisk armoppsamlerenhet integrert i RTG-en. Dette opplegget eliminerer behovet for menneskelig inngripen og muliggjør derfor raskere skifter mellom stabler.