Kontakt oss
Kontakt oss

Forhøying av STS- og RTG-kraner

Løft kranene – og kapasiteten deres – til nye høyder

Kranforhøying gjør det mulig å utvide både kapasiteten og ytelsen for eksisterende materiell. Kalmar har både kunnskapen og global kapasitet til å forhøye alle typer STS-kraner. Normalt kan løftehøyden økes med en høyde tilsvarende opptil fire containere. Samtidig kan kranens rekkevidde forlenges. Dersom det er begrenset med plass i havnene deres kan vi hjelpe dere med å utvide i høyden ved hjelp av en RTG-forhøying. 

Kranjekking

Vårt spesialjekkeutstyr kan brukes til å jekke opp kraner av alle størrelser på en sikker, effektiv og kostnadseffektiv måte. Før oppjekkingen starter kontrollere vårt spesialist team kravene til kranens styrke og stabilitet, som påvirkes av vindbelastningen, kaibelastningen og lastspredning. Dere vil få et dokument som beskriver prosessen i detalj og fremhever tiltakene vi iverksetter for å sørge for sikkerheten gjennom hele oppjekkingsprosessen.

Forhøying av RTG-er og straddle carriers

Ved å øke høyden på eksisterende RTG-er, RMG-er og straddle carriers åpner dere for vertikal utvidelse av havnens potensiale uten å ta opp mer plass. Kalmars utprøvde ekspertise innen prosjekter av denne typen har hjulpet kunder over hele verden med å øke kapasiteten gjennom å øke stablehøyden for containere.

STS-forhøying

Vi har utført nærmere 100 STS-forhøyinger og kranarmforlengelser for kunder rundt om i hele verden.

Den tekniske prosessen

Først utarbeider vi detaljerte designmessige og tekniske beregninger for kranstrukturen, deretter definerer vi kravene for det tunge løftet og utarbeider konstruksjonstegninger. Kalmar tar seg av alle de tekniske aktiviteten, enten med eget personale eller i tett samarbeid med en av våre krantekniske partnere. Lokale underleverandører velges til å utføre arbeidet basert på de endelige konstruksjonstegningene og den valgte løsningen for oppjekking og løft.

Forlengelse av kranens levetid

Kraner som forhøyes er normalt mellom fem og femten år gamle. Gjennomsnittlig levetid for en STS-kran er 25 år, avhengig av antallet løft den utfører per år. Å forlenge kranens levetid samtidig med at høyden økes, innebærer at dere kan fordele investeringen over ne lengre periode. Kalmars eksperter kan analysere kranlasten for å finne svake punkter hvor det kan oppstå sprekkdannelser, eller hvor det allerede eksistere små sprekker. Forsterking av disse punktene kan forlenge levetiden for STS-kranen deres med en til to millioner løft. En normal STS-kran er konstruert for en til fire millioner løft.