Kontakt oss
Kontakt oss

Terminal Design Services

Legg grunnlaget for fremtiden nå. 

Det er krever erfaring og kunnskap å bygge en ny terminal, endre driftsmåte eller fornye driften. Kalmar er en kunnskapsrik og erfaren samarbeidspartner. Kalmar Terminal Design Services har levert over 250 prosjekter over hele verden de siste 15 årene. Vi tilbyr en rekke designtjenester for å hjelpe deg med å realisere og forbedre kapasiteten og vareflyt gjennom terminalen. Vårt team kan hjelpe deg med å legge det riktige grunnlaget for fremtiden.

Et riktig utført prosjekt skaper muligheter.

Sammen med Kalmar Terminal Design Services-teamet vil du kunne se på ulike scenarioer som matcher dine krav. Vi tilbyr case-baserte beregninger for drift og lager simuleringer for å validere ulike design. Sammen vil vi sørge for at løsningen tilfredsstiller dine investeringskriterier, slik at du får den beste løsningen for både nåværende og fremtidige driftsbehov.

Se alle alternativene.

Når du skal gjennom et større fornyelsesprosjekt, må du se på alle layoutalternativene for terminalen før du bestemmer deg for hvilken som passer best for forretningsmålene. Kalmar-teamet vil samarbeide med deg og gå gjennom alle alternativene ved å presentere en layoutløsning for hvert av dem. Du vil få et estimat av terminalkapasiteten for hvert layoutalternativ, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning.

Kvalifiser designen.

Det er ikke nok å bare identifisere den foretrukne designen. Det er helt avgjørende å sikre at den vil nå de økonomiske målene. Så snart du har valgt den foretrukne designen, kan du og Kalmar-teamet se mer detaljert på den og utarbeide en prosjektplan. Denne planen vil inkludere mer detaljerte beregninger for terminalkapasitet og flåtestørrelse. Basert på denne informasjonen kan man utarbeide en fullstendig forretningscase med beregninger som inkluderer investeringskostnader, driftskostnader og kapitalavkastningsanalyse. Dette gir deg informasjonen du trenger for å ta neste skritt i beslutningsprosessen.

Simuler designen.

Så snart du har den foretrukne terminaldesignen og de økonomiske tallene på bordet, kan Kalmar-teamet utarbeide en simulering som lar deg validere den avtalte designen som om den var i full drift. Denne interaktive 3D-modellen lar deg simulere virkelige scenarioer og stressteste designen for å sikre at den tilfredsstiller alle kravene før byggingen starter. 3D-simuleringsmodellen gjør det dessuten enkelt å lage 3D-videoer. Disse kan brukes til å visualisere prosjektet i sin endelige form for interessenter før noe er blitt realisert på anlegget.

Les mer