Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar lanserer verdens mest effektive K-Motion Reachstacker. Full power med 40% mindre drivstoff!

os Kalmar søker vi alltid å forbedre både utstyr og tjenester for å møte kundenes behov og være langt foran konkurrentene. Med 30 års erfaring og 10 000 solgte reachstackers,  har vi også et svært realistisk syn på hva som virkelig gir nytteverdi innen containerhåndtering.

Reduserte driftskostnader og økt produktivitet, i kombinasjon med en høy restverdi for Kalmar reachstackers, resulterer i en ubestridt verdi for hele maskinens levetid.

Alternativer for å spare enda mer
• Automatisk start-og-stopp-funksjon
• Automatisk stopp av motor (programmerbar)
• Hastighetsbegrensning (programmerbar)
• SmartFleet overvåking