Kontakt oss
Kontakt oss

Heavymovement, Barcelona, Spania

“Med Kalmars maskiner har vi redusert driftskostnadene og økt sikkerheten i virksomheten.” Toni Llinás, adm. dir., Heavymovement

Løsningen Materialhåndtering

Barcelona-baserte Heavymovement tilbyr lagerhåndteringstjenester, håndtering av skrapmetall og transport av jern- og stålprodukter til stålverk og andre aktører i metallbransjen. De siste 15 årene har selskapet bygget opp en global kundebase. De har økt produktiviteten, sikret kvaliteten i prosessene og samtidig oppnådd økt driftssikkerhet.

Heavymovement har gjennom denne tiden vært en fast Kalmar kunde. Nylig fikk de levert fem DCG160-12 gaffeltrucker og to T2 terminaltraktorer. Selskapet har en stor maskinpark fra Kalmar med over 30 store gaffeltrucker, 20 terminaltraktorer og tre reachstackere, som brukes til transport av containere.

En rollemodell for sikkerhet og teknologisk innovasjon

Oppgaven

Bærekraft og sikker drift er viktige nøkkelord for selskaper som driver innen metallbransjen. Denne bransjen har en anslått verdi på hele 2700 mrd. dollar på verdensbasis.


En økende europeisk etterspørsel og vedvarende økonomisk vekst i resten av verden, er det som hovedsakelig driver etterspørselen etter stål. World Steel Association spår en økning i verdensetterspørselen på 3 % i 2018 (unntatt Kina), og at etterspørselen i Europa vil øke med 5,2 %. Andre metaller har økt i pris, og da spesielt kopper, nikkel, litium og kobolt, de sistnevnte som en følge av etterspørselen etter batterier og elektronikk. Kostnaden for råmaterialer i jern- og stålsektoren er en av de største kostnadene for industrien, så det er helt avgjørende med en effektiv bruk og utnyttelse av
disse ressursene.


Heavymovements metallgjenvinningstjeneste øker kundenes ressursutnyttelse og dermed lønnsomhet. Gaffeltruckene, terminaltraktorene og reachstackerne de bruker fra Kalmar, har spilt en svært viktig rolle i leveringen av disse tjenestene.

Løsningen

I desember 2016 fikk Heavymovement levert fem DCG160-12 gaffeltrucker og to T2 terminaltraktorer.


Gaffeltrucken DCG160-12 kan håndtere laster opp til 17 tonn og brukes til å transportere materialer som barrer, coiler og profiler. Heavymovement bruker spesialutstyr til transporten av coiler og profiler og til funksjoner som f.eks. containertømming.


De to Kalmar T2 terminaltraktorene har en brutto kombinasjonsvekt på 95 tonn og brukes til å transportere stål fra produksjonsanlegg til lagre.


Kalmars maskiner hjelper Heavymovement med å nå sitt mål med å bli en global rollemodell for sikkerhet og teknologisk innovasjon i metallindustrien , og legger til rette for videre ekspansjon i Europa og Latin-Amerika.

Resultatet

Terminaltraktoren T2 er den nyeste generasjonen av Kalmar-traktorer, og de gir et utrolig sikkerhetsnivå for operatøren, sier Toni Llinás, adm. dir. i Heavymovement . “Førerhuset er svært stort og og godt opplyst, med perfekt sikt, og ergonomien er også utmerket for operatøren.”


I tillegg er alle maskinens elementer synlige, noe som gjør at operatøren kan utføre daglig vedlikehold av traktoren på svært kort tid.


Med Kalmars maskiner har Heavymovement redusert driftskostnadene og økt sikkerheten i driften, sier Llinás. “De nye gaffeltruckene gir førerne mye bedre sikt under arbeidet, og vi kan spore ytelsen nøyaktig ved hjelp av det eksterne overvåkingssystemet
SmartFleet, som vår tekniske sjef kan betjene online fra hvor som helst i verden.”