Kontakt oss
Kontakt oss

Kalmar hever effektiviteten ved et viktig chilensk knutepunkt med å forlenge 12 RTG-er

Vi var veldig fornøyde både med hvor kort tid det tok å fullføre det forrige prosjektet og at det resulterte i et kapasitetsløft, så vi besluttet å fortsette med forhøyingen av ytterligere ti RTG-er. Nicole Jaramillo, TPS Reliability Engineer

Tilbud:

Tjenester
Løsningen Containerterminaler

En stor høydeoppgradering av 12 Kalmar RTG-er innebærer en årlig kapasitetsøkning på 60 000 TEU-er ved en av Chiles travleste terminaler.

 

Navn:

Terminal Pacifico Sur Valparaíso S.A. (TPS)

Sted:

Valparaiso, Region V, Chile

Volum:

911 000 TEU-er

Vi når høyere i Porto de Valparaiso

Oppgaven

Porto de Valparaíso, en av de travleste havnene i Chile, håndterte 911 000 TEU-er i 2013. Siden 2000 har mesteparten av gjennomstrømningen blitt håndtert av Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS). TPS har investert tungt i løpet av de siste tiåret for å styrke kapasiteten og effektiviteten for å imøtekomme den betydelige økningen i etterspørselen, kunne ta imot større fartøyer og fortsatt være konkurransedyktige. Havnens nærhet til byen byr på begrensede områder for utvidelse.

Løsningen

I tillegg til å utvide kaiområde til 740 meter slik at terminalen kan håndtere to Post-Panamax-fartøyer samtidig, bestemte TPS seg for å høyne sine 12 Kalmar RTG-raner med 2,9 meter og dermed øke stablekapasiteten fra fem til seks containere. Forhøyingen økte lagringskapasiteten med 20 prosent uten at det krevde mer plass på bakken. Etter den vellykkede hevingen av de to første kranene, bestemte TPS seg for å også forhøye de andre ti.

Resultatet

Dette prosjektet med forhøying og utvidelse vil sette TPS i stand til å håndtere ytterligere 60 000 TEU-er årlig fra 2015. For å kunne håndtere den økte konstruksjonsvekten anbefalte Kalmars teknikere at det ble tatt i bruk større hjul for å øke kranenes stabilitet. "Operatøren er veldig godt fornøyd med de nye maskinene. Den ekstra høyden har ikke påvirket produktiviteten," sier TPS Reliability Engineer Nicole Jaramillo. "Faktum er at de, på enkelte områder, jobber raskere," sier hun.