Kontakt oss
Kontakt oss

TraPac, USA

"Det er ikke mange firmaer som kan tilby en integrert automatiseringsløsning." Scott Axelson, Vice President, Planning & Development, TraPac LLC

Løsningen Containerterminaler

TraPac, et datterselskap av Mitsui O.S.K. Lines Ltd., har drevet sin virksomhet i de travle havnene i Los Angeles, USA, i over tjue år. "I 2008 reforhandlet TraPac en langtidsleie med Los Angeles havn. Avtalen innebærer en flerårig intensjonsavtale basert på strenge krav til blant annet miljøet, som vi må oppfylle. Den innebærer også at vi må ha midler til å utvikle og modernisere terminalen," sier Scott Axelson, Vice President Planning & Development, TraPac.

Innovasjon sørger for at tiltakene TraPac iverksetter virkelig teller

Gjennom en kombinasjon av forskjellige automatiseringsteknologier og spesialtilpasninger basert på terminalens fysiske begrensninger, har Kalmar sikret effektiv bruk av plassen samt optimalisert kapasitet for TraPac.

Oppgaven

Det er helt avgjørende for TraPac å holde seg konkurransedyktige i en stadig mer krevende bransje. I tillegg til stadig økende kostnader til lønn og samsvar med forskrifter, forbereder bedriften seg på utvidelsen av Panamakanalen.

Utvidelsen vil gjøre at fraktselskapene kan omgå vestkysten med sine største lasteskip på til Atlanterhavet og videre. Alle terminaler på vestkysten vil slite med å være av betydning," sier Axelsson.

Resultatet er en satsing på automatisering, drevet frem av både mulighet og nødvendighet.

Løsningen

For å sikre at alle tiltakene TraPac iverksetter virkelig teller, har Kalmar realisert en integrert løsning som benytter både ASC-er og automatiserte straddlecarriers. Løsningen er spesialtilpasset basert på terminalens fysiske begrensninger og sikrer at plassen utnyttes effektivt og at kapasiteten maksimeres.

Terminalen har en automatisert portaltruckstabler samt ASC-stablere på forskjellige steder: parallelle (4), rettvinklede (15) og miniblokker (2). De 28 automatiserte straddlecarrierne leverer også containere til ASC-ene.

Resultatet

Prosjektet hos TraPac er gjennomført i faser for å sikre at driften ved terminalen kan opprettholdes under omleggingen. Den første fasen, bestående av 10 ASC-er og 17 automatiserte straddlecarriers, begynte å betjene skip i juni 2014. Konseptet har allerede begynt å vise seg lønnsomt, mens det fortsatt jobbes med fullføringen av prosjektet.

Samtidig har Kalmar mottatt en bestilling for fase to fra TraPac. Ytterligere 17 ASC-er og 11 automatiserte straddle carriers leveres i løpet av 2015 og 2016. "Integreringen av terminalsystemet er svært viktig for oss, og det å samarbeide med én enkelt leverandør er helt avgjørende for å sikre nøyaktig, pålitelig og punktlig gjennomføring av prosjektet og idriftsettelse. Vi har tillit til Kalmars erfaring innen både automatiserte stablekraner og automatisert horisontal transport," sier TraPacs Axelson.