Kontakt oss
Kontakt oss

"Det beste med det hele, er å få se de der Aha-opplevelsene"

Eveliina VuolliEveliina Vuolli

SW Development Process and Quality Champion, Tampere, Finland

Som barn ønsket jeg å bli enten ingeniør eller psykolog når jeg ble voksen; og det morsomme er at jeg ble litt av begge deler. Jeg begynte hos Kalmar i august 2016, etter å ha jobbet i en årrekke innen IT. For meg var Kalmar interessant både som virksomhet og selskap. Jeg tror at endringen vi nå er vitne til innen automasjon, digitalisering og tjenester, gjør det enda mer interessant. Jeg blir inspirert av å være en del av denne omstillingen som potensielt kan endre fremtiden, og spesielt å se at programvare, som virksomhet, blir stadig mer viktig for Kalmar.

Før jeg begynte hos Kalmar så jeg for meg at hele denne industrien var svært produkt- og produksjonsorientert, når det faktisk viser seg at Kalmar er mye mer enn som så. Det er mange muligheter i områder som folk ikke nødvendigvis forbinder med tradisjonell tungindustri, slik som for eksempel programvareutvikling. Jeg tror at denne endringen bare vil bli enda mer tydelig; Kalmar er et moderne selskap, og det skjer hele tiden endringer i denne industrien. Jeg tror at Kalmar kan gi jobbmuligheter for enhver som er villig til å forme fremtiden og gjøre det i et flerkulturelt miljø som en del av et globalt team; vi får ting til å skje sammen.

Hva gjør du? Jeg mener at folk noen ganger bør stoppe opp og tenke på det: hva er det som egentlig ligger i jobben min?  I mitt tilfelle er det å initiere arbeid og legge til rette for diskusjoner som angår kontinuerlige forbedringsaktiviteter. Dette gjør jeg ved å samle inn data om organisasjonen, få på plass smidige prosedyrer, utarbeide nye prosessbeskrivelser, arrangere møter for informasjonsutveksling og opplæringer. Det jeg gjør, er med andre ord å coache, tilrettelegge og skape synlighet. Og det beste med det hele er at vi møtes, samarbeider for å løse problemer, og jeg får se de der Aha-opplevelsene.

De fleste av kollegaene mine er ingeniører, og jeg jobber i tungindustrien, men jobben min er å coache dem, snakke og lytte til dem, og sammen utarbeider vi løsninger.  Det var tilfeldig at jeg endte opp her, men det er ikke langt unna det jeg drømte om som barn.

 Tilbake til uttalelser fra medarbeidere