Med 52 000 skogeiere som medlemmer så er Södra Sveriges største skogselskap. I 2018 var nettoomsetningen rundt to milliarder euro. Og med størrelse følger ansvar.

Mens mange miljøvernere jevnlig kritiserer skogindustrien for deres drift, har de to partene også jobbet sammen for å finne felles grunnlag, og i disse dager er skogindustrien langt fra å være de største spoilere på feltet.

"Jeg synes industrien har blitt bedre, og miljøvernere har bedre forståelse for hva vi gjør for å pleie skogene våre. Jada, det er land hvor det ikke går bra, men Sverige og Finland er i toppklassen når det gjelder for eksempel skogplanting", sier Henrik Brodin, Business Development Director i Södra. 

“Vår industri har to positive miljøeffekter: skogene absorberer karbondioksid, og produkter laget av tre kan erstatte produkter som er mindre miljøvennlige."

Fossil-fri innen 2030

Skognæringen har et insentiv til å ta vare på miljøet. Det er kjernen i virksomheten deres, og det er derfor Södra for eksempel har delt ut nesten 6000 bihoteller til medlemmene for å sikre bienes overlevelse og fortsatt pollinering av frukt- og bærtrær og -busker.

Deres fremtidige mål er enda mer ambisiøse. Innen 2020 skal Södras produksjonsanlegg være fossilfrie, og innen 2030 skal Södras transporter være fossilfrie. Og 2020 er rett rundt hjørnet.

“Vår industri har to positive miljøeffekter: skogen absorberer karbondioksid, og produkter laget av tre kan erstatte produkter som er mindre miljøvennlige, påpeker Brodin..

Sementindustrien er for eksempel en stor produsent av karbondioksid.

Men - og det er alltid et men - skogindustrien har sine egne utfordringer med produksjon og transporter.

En løsning er biodiesel, HVO100, som slipper ut 90 prosent mindre klimagassutslipp sammenlignet med vanlig diesel.

"Vi begynte å eksperimentere med biodiesel i 2009, og tre år senere snakket vi med både Volvo og Scania om vår intensjon om å bruke biodiesel og om de var villig til å forplikte seg til det. Vi kjøper omtrent én prosent av all diesel i Sverige, så de lyttet til oss", sier Brodin.

HVO100 – Hydrogenated Vegetable Oil – er en syntetisk kopi av vanlig diesel, og siden den kan brukes i vanlige kjøretøy, trenger ikke byttet å være komplisert. Det kan være ganske enkelt og greit.

"For oss har HVO100 fortsatt noen problemer. Vi må kjøpe det, så det er en kostnad og en avhengighet. Dessuten slipper den ut partikler som er negative for det lokale arbeidsmiljøet, noe vi ikke får med elektriske kjøretøy", sier Brodin..

Sette elektrisitet i arbeid

Bruk av elektrisitet løser begge problemene siden Södra er en netto produsent av elektrisitet og kan bruke strømmen den produserer ved sine anlegg til å drive for eksempel gaffeltrucker inne i den.

"Så lenge anlegget vårt er oppe og går, har vi strøm. Og hvis det ikke er det, har vi heller ikke behov for elektriske gaffeltrucker", sier Brodin.

I Sverige gjør det Södra til en pioner på området, selv om trenden er lik i resten av Europa. I Østerrike, for eksempel, har alle de store skogselskapene kjøpt elektriske gaffeltrucker og planlegger å bytte.

Overgangen er lettere for selskaper som Södra, dels fordi det er et kooperativ og ikke trenger å levere kvartalsresultater til sine aksjonærer, og dels fordi det er Europas ledende produsent av tremasse – ikke papir eller papp.

"Disse prosessene krever mye mer strøm, så deres behov er større, men på den annen side har vi prioritert det, og vi har investert i strømproduksjon", sier Brodin.

"Når det er sagt, er det fortsatt langt unna å bruke elektriske lastebiler," legger han til.

“Jeg tror vi vil nå alle målene våre, på en eller annen måte."

Mange alternativer for å nå målet

Brodin er fortsatt optimistisk med tanke på Södras muligheter til å nå sine miljømål.

"Gaffeltrucker er under kontroll, det samme er lastebiler – vi skal bruke HVO100 i Sverige – men den store utfordringen er sjøfrakt, der elektrisitet ikke er et alternativ på mellomlang sikt."

"Jeg tror vi vil nå alle målene våre, på en eller annen måte. Vi vil bruke biodrivstoff der det fungerer best og strøm der det er det ideelle valget. Vi vil også se flere elektriske kjøretøy, muligens autonome kjøretøy, og de vil alle være mer drivstoffeffektive."

Etter hvert som vi går fremover, blir nye løsninger tydelige.

"Vi har gått fra å være en stor kjøper av olje til å være en selger av strøm. Det ville vært utenkelig for bare noen år siden, men nå er det en realitet. På samme måte vil vi komme med nye produkter – og nye energiløsninger", avslutter Brodin.